Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Toegang tot consumentengegevens en ondersteuning voor verwijderen

Laatste update: 2023-07-13
 • Onderwerpen:
 • CCPA
  Meer informatie over dit onderwerp
 • Gemaakt voor:
 • User
  Developer

Voor Adobe Advertising Search, Social, & Commerce; Adobe Advertising DSP; Adobe Advertising Creative; en Adobe Advertising DCO

BELANGRIJK

De inhoud van dit document is geen juridisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies. Raadpleeg uw juridische adviseur voor advies over de California Consumer Privacy Act.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) is de nieuwe privacywet van Californië, die op 1 januari 2020 van kracht is. CCPA verleent de inwoners van Californië nieuwe rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie en legt gegevensbeschermingstaken op aan bepaalde entiteiten die zaken in Californië leiden. De CCPA verleent consumenten het recht om hun persoonlijke gegevens te raadplegen en te verwijderen, alsmede het recht om af te zien van bepaalde activiteiten die als "verkoop" van persoonlijke gegevens aan derden worden aangemerkt.

Als bedrijf, zult u de persoonlijke gegevens bepalen die Adobe Experience Cloud verwerkt en namens u opslaat.

Als uw dienstverlener, verleent de Adobe Advertising steun voor uw zaken om aan zijn verplichtingen in het kader van CCPA te voldoen die op het gebruik van de producten en de diensten van de Adobe Advertising van toepassing zijn, met inbegrip van het beheren van verzoeken om toegang tot en schrapping van persoonlijke informatie en het beheren van verzoeken om uit de verkoop van persoonlijke informatie te kiezen.

In dit document wordt beschreven hoe Advertising Search, Social, & Commerce; Advertising Creative; DSP (Demand Side Platform); en Advertising DCO — als dienstverleners — het recht van de consument op toegang tot en verwijdering van persoonsgegevens met behulp van de Adobe ondersteunen Experience Platform Privacy Service API en Privacy Service UI.

Voor informatie over de wijze waarop reclame DSP het recht van de consument om te weigeren gebruik te maken van de verkoop van persoonlijke informatie, raadpleegt u Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Support voor consumenten.

Voor meer informatie over de diensten van de Privacy van de Adobe voor CCPA, zie Adobe Privacy Center.

Ondersteunde gegevenstypen voor aanvragen voor Adobe Advertising

Adobe Experience Platform biedt bedrijven de mogelijkheid om de volgende taken uit te voeren:

 • Toegang tot gegevens op cookieniveau of gegevens op ID-niveau van een consument (voor advertenties in mobiele apps) binnen Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, of DCO.
 • Gegevens op cookieniveau verwijderen die zijn opgeslagen in Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, of DCO voor consumenten die een browser gebruiken; of gegevens op ID-niveau verwijderen die zijn opgeslagen in DSP voor consumenten die apps op mobiele apparaten gebruiken.
 • Controleer de status van een of alle bestaande aanvragen.

Vereiste opstelling om Verzoeken om Adobe Advertising te verzenden

Om verzoeken tot toegang tot en schrapping van de persoonlijke informatie van de consument van Adobe Advertising te maken, zult u moeten:

 1. Implementeer een JavaScript-bibliotheek om de cookies van uw klant op te halen en te verwijderen. Dezelfde bibliotheek, AdobePrivacy.js, wordt gebruikt voor alle Adobe Experience Cloud-oplossingen.

  BELANGRIJK

  Voor aanvragen naar bepaalde Experience Cloud-oplossingen is de JavaScript-bibliotheek niet vereist, maar voor aanvragen naar Adobe-advertentie is dit wel vereist.

  U zou de bibliotheek op de webpagina moeten opstellen waarvan uw klanten toegang en schrappingsverzoeken, zoals het privacyportaal van uw bedrijf kunnen voorleggen. Met de bibliotheek kunt u Adobe-cookies ophalen (naamruimte-id: gsurferID), zodat u deze identiteiten kunt verzenden als deel van toegang en verzoeken kunt schrappen via Adobe Experience Platform Privacy Service API.

  Wanneer de klant vraagt om persoonlijke gegevens te verwijderen, verwijdert de bibliotheek ook het cookie van de klant uit de browser van de klant.

  OPMERKING

  Het verwijderen van persoonlijke gegevens is anders dan het uitschakelen van gegevens, waardoor een eindgebruiker niet meer doelgericht met publiekssegmenten werkt. Wanneer een consument echter om verwijdering van persoonsgegevens vraagt Creative, DSP, of DCO, verzendt de bibliotheek ook een verzoek aan Adobe Advertising om de klant van segment het richten te sluiten. Voor adverteerders met Search, Social, & Commerce, adviseren wij u uw klanten een verbinding te verstrekken aan https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse, die verklaart hoe te om uit doelgesegmenteerd publiekssegment te kiezen.

 2. Identificeer uw organisatie-id van de Experience Cloud en zorg ervoor het met uw rekeningen van de Adobe Advertising verbonden is.

  Een Experience Cloud-organisatie-id is een alfanumerieke tekenreeks van 24 tekens die wordt toegevoegd met "@AdobeOrg". Aan de meeste klanten van Experience Cloud is een organisatie-id toegewezen. Als uw marketingteam of interne beheerder van het Adobe-systeem uw organisatie-id niet kent of niet zeker weet of deze is ingericht, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe op gdprsupport@adobe.com. U hebt de organisatie-id nodig om aanvragen in te dienen bij de privacy-API met behulp van de imsOrgID naamruimte.

  BELANGRIJK

  Neem contact op met de vertegenwoordiger van de Adobe Advertising van uw bedrijf om te bevestigen dat alle accounts van de Adobe Advertising van uw organisatie — inclusief DSP accounts of adverteerders, Search, Social, & Commerce rekeningen, en Creative of DCO accounts — zijn gekoppeld aan uw Experience Cloud-organisatie-id.

 3. Gebruik een van de Adobe Experience Platform Privacy Service API (voor geautomatiseerde verzoeken) of de UI Privacy Service (voor ad-hocverzoeken) verzoeken om toegang tot en verwijdering van persoonsgegevens namens de Adobe Advertising in te dienen en de status van bestaande verzoeken te controleren.

  Voor adverteerders met een mobiele app om te communiceren met klanten en campagnes te starten met DSP, moet u de voor privacy geschikte mobiele SDK's voor Experience Cloud downloaden. De mobiele SDK's staan bedrijven toe om statusvlaggen voor weigeren in te stellen, de apparaat-id van de consument op te halen (naamruimte-id: deviceID) en dient aanvragen in bij de Privacy Service-API. Voor uw mobiele app is SDK-versie 4.15.0 of hoger vereist.

  Wanneer u een verzoek om toegang voor de consument indient, retourneert de Privacy Service-API de informatie van de consument op basis van de opgegeven cookie of apparaat-id, die u vervolgens aan de consument moet retourneren.

  Wanneer u een verzoek tot verwijdering van een consument indient, worden de cookie-id of apparaat-id en alle kosten, klik en inkomstengegevens die bij het cookie horen, van de server verwijderd.

  OPMERKING

  Als uw bedrijf veelvoudige organisatie IDs van Experience Cloud heeft, dan moet u afzonderlijke API verzoeken voor elk verzenden. U kunt echter één API-aanvraag indienen voor meerdere Adobe Advertising-suboplossingen (Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, en DCO), met één rekening per suboplossing.

Al deze stappen zijn nodig om steun van Adobe Advertising te ontvangen. Ga voor meer informatie over deze en andere verwante taken die u moet uitvoeren met de Adobe Experience Platform Privacy Service en waar u de benodigde items kunt vinden naar https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/privacy/home.html?lang=nl-NL.

Vereiste veldwaarden in JSON-verzoeken voor Adobe Advertising

"company context":

 • "namespace": **imsOrgID**
 • "value": <uw Experience Cloud-organisatie-id>

"gebruikers":

 • "key": <gewoonlijk de naam van de klant>

 • "action": ofwel **access** of **delete**

 • "user IDs":

  • "namespace": **411** (dit geeft de adcloud-cookieruimte aan)

  • "value": <de waarde van de cookie-id van de werkelijke klant, zoals opgehaald uitAdobePrivacy.js>

 • "include": **adCloud** (dit is het product van de Adobe dat op het verzoek van toepassing is)

 • "regulation": **ccpa** (dit is de privacyverordening die van toepassing is op het verzoek)

Voorbeeld van een aanvraag die door een consument is ingediend met een Adobe Advertising-gebruikersnaam die is opgehaald van AdobePrivacy.js

{
"companyContexts":[
      {
         "namespace":"imsOrgID",
         "value":"5AB13068374019BC@AdobeOrg"
      }
   ],
   "users": [
{
 "key": "John Doe",
 "action":["access"],
  "userIDs":[
      {
         "namespace":"411",
         "value":"Wqersioejr-wdg",
         "type":"namespaceId",
         "deletedClientSide":false
      }
   ]
}
],
"include":[
      "adCloud"
   ],
    "regulation":"ccpa"
}
}

Gegevensvelden die worden geretourneerd voor toegangsverzoeken

Hieronder ziet u een voorbeeld van een reactie op persoonlijke toegang tot gegevens voor Adobe Advertising.

{
  "jobId":"12345AD43E",
  "action":"access",
  "product":"adCloud",
  "status":"complete",
  "results":{
    "userIDs":[
      {
        "namespace":"411",
        "userID":" Wqersioejr-wdg "
      }
    ],
    "receiptData":{
      "impressionCount":"100",
      "clickCount":5,
      "geo":[
        "United States of America",
        "San Francisco CA"
      ],
      "profile":[
        {
          "pixelid":"111",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        },
        {
          "pixelid":"123",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        }
      ],
      "matchingSegments":[
        {
          "segmentName":"AP4 - Art/Culture - In-Market",
          "segmentID":"kV1mPa2aqPNWKSNtf325",
          "serviceProvider":"Adobe"
        },
        {
          "segmentName":"EMEA - UK - Health Food Buyers",
          "segmentID":"eP2oJ2UPsfsDVDhvlGewx",
          "serviceProvider":"BlueKai"
        }
      ]
    }
  }
}

Op deze pagina