Adobe Advertising Metrics in Analysis Workspace

Adverteerders met een Adobe Advertising-Adobe Analytics Integration Only

OPMERKING
  • Adobe Adverteren geeft verkeersmaatstaven en -afmetingen door aan Analytics dagelijks.
  • Analytics Hiermee legt u doorklikbewerkingen voor Adobe-advertenties en doorzoekingen in real-time vast.

Verkeersmetriek van Adobe-reclame

OPMERKING

Alle Adobe Advertising Traffic Metrics in Analytics beginnen met "AMO."

Verkeersmetrisch Beschrijving
AMO Impressions Het aantal Adobe-advertenties.
AMO Clicks Het aantal geklikte Adobe-advertenties.
AMO Cost De Adobe-advertentie wordt uitgegeven in de valuta van de rapportsuite.
AMO ID Instance Het aantal keren dat de Adobe-advertentie-id is ingesteld.
AMO Minutes Viewed Het aantal minuten dat een Adobe-advertentievideo is weergegeven.
AMO Views Het aantal weergaven op een advertentie. Een weergave wordt geteld wanneer de viewer de Adobe-advertentievideo start.
AMO Views 25% Complete Het aantal weergaven waarvoor ten minste 25% van een Adobe-advertentievideo werd bekeken.
AMO Views 50% Complete Het aantal weergaven waarvoor ten minste 50% van een Adobe-advertentievideo is bekeken.
AMO Views 75% Complete Het aantal weergaven waarvoor ten minste 75% van een Adobe-advertentievideo werd bekeken.
AMO Views 100% Complete Het aantal weergaven waarvoor 100% van een Adobe-advertentievideo werd bekeken.
AMO Viewable Impressions Het aantal indrukkingen dat is gemeten om te kunnen worden weergegeven volgens de plaatsingsconfiguratie.
AMO Not Viewable Impressions Het aantal indrukkingen waarvan is vastgesteld dat ze niet kunnen worden weergegeven. Deze waarde wordt berekend als (AMO Measurable Impressions - AMO Viewable).
AMO Measurable Impressions Het aantal indrukkingen waarvoor de viewability instrumentatie met succes werd geïnitialiseerd. Deze waarde wordt berekend als (geïndexeerde indrukken - het aantal niet-meetbare indrukken).

Nuttige aangepaste berekende cijfers voor Adobe-advertenties

Overweeg de volgende meetgegevens voor uw Adobe-advertentiegegevens te maken.

  • Klikt op instantie Landing Page (AMO ID Instances / AMO Clicks): Dit is het percentage mensen dat op de advertentie klikte en deze naar de landingspagina maakte.
  • Meetbare snelheid (AMO Viewable Impressions / AMO Impressions * 100)
  • Weergavegraad van de depressie (AMO Viewable Impressions / AMO Measureable Impressions * 100)
  • Kosten per weergave (AMO Cost / AMO Views)
  • Kosten per klik (AMO Cost / AMO Clicks)

Adobe Advertentie-Dimension

OPMERKING

Alle Adobe-advertentiedimensies in Analytics worden gevolgd door "(AMO-id)".

Dimension Toepasselijke Adobe-advertentiegegevens Beschrijving
Ad Platform (AMO ID) DSP en Search data Reclame-DSP of naam van de zoekmachine
Account (AMO ID DSP en Search data De accountnaam.
Network (AMO ID) DSP en Search data RTB (DSP) of de naam van het advertentienetwerk (Search)
Campaign (AMO ID) DSP en Search data De naam van de campagne.
Optimization (AMO ID) DSP en Search data Het pakket (DSP) of portfolio (Search) name.
Placement (AMO ID) DSP data De plaatsingsnaam.
Ad Group (AMO ID) Search data De naam van de advertentiegroep.
Keyword (AMO ID) Search data Het trefwoord.
Match Type (AMO ID) Search data Het type zoekovereenkomst.
Keyword Match Type (AMO ID) Search data Het trefwoord en het overeenkomende type.
Ad Type (AMO ID) DSP en Search data Het advertentietype, zoals text, video, display, of native.
Ad Title (AMO ID) DSP en Search data Het advertentietype (DSP) of een advertentitel (Search).
Ad Description (AMO ID) DSP en Search data De advertentiebeschrijving (DSP) of ad body (Search).
Ad Display URL (AMO ID) Search data De URL die wordt weergegeven in de advertentie.
Ad Destination URL (AMO ID) Search data De doel-URL voor de advertentie.
Landing Type (AMO ID) DSP en Search data Hiermee wordt aangegeven of het item van de openingspagina een doorkijkeffect of een doorklikeffect heeft.
Product Target (AMO ID) Search data Het productdoel voor een advertentie voor een productaanbieding.

Op deze pagina