Optimeringsmål och Så här använder du dem

Senaste uppdatering: 2023-12-14
  • Skapat för:
  • User
Optimeringsmål Beskrivning När ska det här målet användas
Always Max Bid & Highest Clickthrough Rate Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de högsta klickfrekvenserna.

Auktionsutvärderingar prioriterar CTR om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet Max Bidmen det förväntade tröskelvärdet för CTR blir strängare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Högsta klickfrekvens

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet om du har ett fast CPM-mål som inte behöver överskridas och ett CTR-mål som måste maximeras. Ställ in Max Bid på önskat CPM-mål så uppnår DSP bästa möjliga CTR samtidigt som man försöker spendera hela budgeten.
Always Max Bid & Highest Completion Rate Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de högsta slutförandefrekvenserna.

Auktionsutvärderingar prioriterar Slutförandegrad om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet som högsta bud, men det förväntade tröskelvärdet för slutförandegrad blir strängare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Högsta slutförandefrekvens

Annonstyper: Endast före registrering

Obs! Använd det här målet om du har ett fast CPM-mål som inte behöver överskridas och ett mål för slutförandegrad som måste maximeras. Ställ in Max Bid på önskat CPM-mål så får DSP bästa möjliga slutförandefrekvens när man försöker spendera hela budgeten.
Always Max Bid & Highest Engagement Rate Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de högsta engagemangsnivåerna.

Auktionsutvärderingar prioriterar engagemangsnivån om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet som Max. bud, men det förväntade tröskelvärdet för engagemanget blir striktare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Högsta engagemangsfrekvens

Annonstyper: Endast interstitiell mobil

Obs! Använd det här målet om du har ett fast CPM-mål som inte behöver överskridas och ett engagemangsmål som måste maximeras. Ställ in Max Bid på önskat CPM-mål så uppnår DSP bästa möjliga engagemangsgrad samtidigt som man försöker spendera hela budgeten.
Always Max Bid & Highest Viewability Rate (Adobe - GroupM) Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med högsta visningsbarhet.

Auktionsutvärderingar prioriterar visningsnivån om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet som Max. bud, men tröskelvärdet för den förväntade visningsnivån blir striktare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: högsta synlighetsgrad

Annonstyper: Endast interaktiv förregistrering

Obs! Det här målet använder alltid placeringsnivån Max Bid.

Om inställningen för kampanjens känslighet för synlighet är inställd på"Standard (50 % av annonsen visas under två sekunder i följd)" används visningsstandarden för Media Rating Council (MRC) för kampanjen. Om kampanjen är inställd på Strict (100 % av annonsen i vy och ljud på under 50 %) används visningsstandarden GroupM för kampanjen. Helst bör ni matcha kampanjinställningen med optimeringsmålet och filterinställningarna före bud.
Always Max Bid & Highest Viewability Rate (Adobe - MRC) Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med högsta visningsbarhet.

Auktionsutvärderingar prioriterar visningsnivån om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet som Max. bud, men tröskelvärdet för den förväntade visningsnivån blir striktare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: högsta synlighetsgrad

Annonstyper: Endast interaktiv förregistrering

Obs! Det här målet använder alltid placeringsnivån Max Bid.

Om inställningen för kampanjens känslighet för synlighet är inställd på"Standard (50 % av annonsen visas under två sekunder i följd)" används visningsstandarden för Media Rating Council (MRC) för kampanjen. Om kampanjen är inställd på Strict (100 % av annonsen i vy och ljud på under 50 %) används visningsstandarden GroupM för kampanjen. Helst bör ni matcha kampanjinställningen med optimeringsmålet och filterinställningarna före bud.
Always Max Bid & Highest Viewability Rate (IAS - MRC) Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med högsta visningsbarhet.

Auktionsutvärderingar prioriterar visningsnivån om utgiftsmålen uppfylls. Anbudet som lämnats in är alltid angivet som Max. bud, men tröskelvärdet för den förväntade visningsnivån blir striktare om en placering går bra.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: högsta synlighetsgrad

Annonstyper: Endast interaktiv förregistrering

Obs! Det här målet använder alltid placeringsnivån Max Bid.

Den här inställningen fungerar bäst när data från tredje part från IAS informerar algoritmen. Använd bara det här målet när du har aktiverat IAS-integreringen för kampanjen.
Always Max Bid and Maximize Reach Detta mål försöker uppnå maximal hushållsräckvidd med ett visst antal visningar, alltid med placeringsnivån Max Bid. Om utgiftsmålen uppfylls blir DSP mer selektiv och budges till en auktion endast när det finns en chans att nå en inkrementell unik räckvidd. Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Maximera räckvidd

Annonstyper: Pre-roll, Display, CTV, Native, Audio och Universal Video
Highest ROAS (click focused) - Custom Goal (Endast tillgängligt på paketnivå) Budgetallokeringsprioriterar placeringar med den högsta avkastningen på annonskostnaderna, och fokuserar mer på klickbaserade konverteringar än visningsbaserade konverteringar.

Auktionsutvärderingar prioriterar ROAS. Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP CPM-sänkningarna med ökad ROAS.
Kampanjtyp: Prestanda

Benchmark: Högsta intäkt

Annonstyper: Display, Native och Video

Paketet måste ha fått minst 1 000 klick för att optimeringen ska börja.

Obs! Se "Bästa metoder för att konfigurera resultatkampanjer" för mer information.
Highest ROAS - Custom Goal (Endast tillgängligt på paketnivå) Budgetallokeringsprioriterar placeringar med den högsta avkastningen på annonskostnad (ROAS).

Auktionsutvärderingar prioriterar ROAS. Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP CPM-sänkningarna med ökad ROAS.
Kampanjtyp: Prestanda

Benchmark: Högsta intäkt

Annonstyper: Display, Native, Video, CTV och Universal Video

Obs! Se "Bästa metoder för att konfigurera resultatkampanjer" för mer information.
Lowest Cost Per Click Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de lägsta CPC:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar CPC. Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP CPM-sänkningar med höjda CTR i ett försök att sänka CPC:erna.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta klickfrekvens

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att få bästa möjliga CPC. Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.
Lowest Cost Per Completion Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med lägsta kostnad per slutförande.

Auktionsutvärderingar prioriterar videofunktionstakt (VCR). Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP av att CPM-värdena sänks och VCR-värdena ökas i ett försök att minska kostnaderna per slutförande.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta slutförandegrad

Annonstyper: Endast före registrering
Lowest Cost Per Engagement Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med lägsta engagemangsnivå.

Auktionsutvärderingar prioriterar engagemangsnivån. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera sänkningen av CPM:er med en lägre kostnad per engagemang.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta engagemangsfrekvens

Annonstyper: Endast interstitiell mobil
Lowest Cost per Reach Detta mål försöker uppnå maximal hushållsräckvidd med en viss budget. Om utgiftsmålen uppfylls varierar anbuden beroende på möjligheten att uppnå en inkrementell unik räckvidd. Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv kostnad per område

Annonstyper: Pre-roll, Display, CTV, Native, Audio och Universal Video
Lowest Cost Per View Fungerar ungefär som lägsta CPM. Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de lägsta CPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar CPM. Om utgiftsmålen uppfylls sänker DSP CPM-modulerna successivt.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta klickfrekvens

Annonstyper: Pre-roll, Display
Lowest CPA (click focused) - Custom Goal (Endast tillgängligt på paketnivå) Budgetallokeringsprioriterar placeringar med de lägsta CPA:erna, och fokuserar mer på klickbaserade konverteringar än visningsbaserade konverteringar.

Auktionsutvärderingar prioriterar CPA. Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP CPM-sänkningen med en lägre total kostnadsutveckling.
Kampanjtyp: Prestanda

Benchmark: lägsta CPA

Annonstyper: Display, Native och Video

Paketet måste ha fått minst 1 000 klick för att optimeringen ska börja.

Obs! Se "Bästa metoder för att konfigurera resultatkampanjer" för mer information.
Lowest CPA - Custom Goal (Endast tillgängligt på paketnivå) Budgetfördelningsprioriterar placeringar med de lägsta CPA:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar CPA. Om utgiftsmålen uppfylls balanserar DSP CPM-sänkningen med en lägre total kostnadsutveckling.
Kampanjtyp: Prestanda

Benchmark: lägsta CPA

Annonstyper: Display, Native, Video, CTV och Universal Video

Obs! Se "Bästa metoder för att konfigurera resultatkampanjer" för mer information.
Lowest CPM Med optimering på paketnivå prioriterar budgettilldelning placeringar med de lägsta CPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar CPM. Om utgiftsmålen uppfylls sänker DSP CPM-modulerna successivt.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM

Annonstyper: Pre-roll, Display, CTV, Native, Audio
Lowest vCPM (Adobe - GroupM) Med optimering på paketnivå prioriterar budgetallokering placeringar med de lägsta vCPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar vCPM. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera minskningen av CPM:er med ökad synlighet.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta vCPM

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att uppnå bästa möjliga vCPM.

Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.
Lowest vCPM (Adobe - MRC) Med optimering på paketnivå prioriterar budgetallokering placeringar med de lägsta vCPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar vCPM. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera minskningen av CPM:er med ökad synlighet.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta vCPM

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att uppnå bästa möjliga vCPM.

Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.
Lowest vCPM (IAS - MRC) Med optimering på paketnivå prioriterar budgetallokering placeringar med de lägsta vCPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar vCPM. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera minskningen av CPM:er med ökad synlighet.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta vCPM

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att uppnå bästa möjliga vCPM.

Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.

Den här inställningen fungerar bäst när data från tredje part från IAS informerar algoritmen. Använd bara det här målet när du har aktiverat IAS-integreringen för kampanjen.
Lowest vCPM (Moat - GroupM) Med optimering på paketnivå prioriterar budgetallokering placeringar med de lägsta vCPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar vCPM. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera minskningen av CPM:er med ökad synlighet.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta vCPM

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att uppnå bästa möjliga vCPM.

Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.

Den här inställningen fungerar bäst när data från tredje part hämtas Moat informerar algoritmen. Använd bara det här målet när du har aktiverat Moat integrering för kampanjen.
Lowest vCPM (Moat - MRC) Med optimering på paketnivå prioriterar budgetallokering placeringar med de lägsta vCPM:erna.

Auktionsutvärderingar prioriterar vCPM. Om utgiftsmålen uppfylls försöker DSP balansera minskningen av CPM:er med ökad synlighet.
Kampanjtyp: Varumärke

Benchmark: Effektiv CPM och högsta vCPM

Annonstyper: Pre-roll, Display

Obs! Använd det här målet för att uppnå bästa möjliga vCPM.

Om du vill garantera ett maximalt CPM-värde använder du det som det maximala Bid-värdet för placeringen.

Den här inställningen fungerar bäst när data från tredje part hämtas Moat informerar algoritmen. Använd bara det här målet när du har aktiverat Moat integrering för kampanjen.

På denna sida