Redigera Simple Ad Serving Avtalsinställningar

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • User

Du kan redigera vissa inställningar för en Simple Ad Serving avtal som inte har gått ut.

  1. På huvudmenyn klickar du på Inventory > Deals.

  2. Klicka på > Edit.

  3. Redigera inställningar.

    Du kan redigera Deal Name, Publisher maximum ad length, Publisher minimum ad length, CPM, Flight datesoch Impressions.

  4. Klicka på Save.

På denna sida