Enhetsoberoende lösningar

Senaste uppdatering: 2023-03-21
 • Skapat för:
 • User

Advertising DSP integration med LiveRamp gör att ni kan nå ut till hela målgruppen, inte bara till de enheter som ert varumärke har spårat. Integreringen ger även frekvensbegränsning och attribueringsmätning på alla enheter.

När du använder ett personbaserat enhetsdiagram som stöds kan du:

 • Matcha målgrupper över alla kanaler och enheter för att leverera annonser till människor och hushåll, i stället för till enheter.
 • Balansera annonsexponering genom förståelse och frekvens mellan olika individer.
 • Testa strategier som visar och konverterar målgrupper över olika kanaler och enheter.

Fördelar med LiveRamp Enhetsdiagram

 • Tillhandahåller en deterministisk datapool, inklusive kunddata offline

 • Gäller även cookie-ID:n och mobila enhets-ID:n

 • Inkluderar data främst från USA

 • Är kostnadsfritt för frekvensbegränsning och attribueringsmätning

 • Prissatt till $0,35 CPM för utökade visningar (visningar som levereras enbart med LiveRamp enhetsdiagram i stället för på enheter som hittas inom målgruppssegmenten)

  Kursen visas på ditt kontokort.

Personbaserad frekvenshantering

Med personbaserad frekvenshantering kan du ange frekvensgränser på personnivå, i stället för på enhetsnivå, för kontroll av medieexponering.

Aktivera personbaserad frekvenshantering

 • Kampanjer: När du skapar en ny kampanj kan du ange en Cross-Device Level inställning. Aktivera "Same Device" -> "Peopleoch välj ett enhetsdiagram. Det angivna enhetsdiagrammet används både för målinriktning mellan olika enheter på placeringsnivå och för personbaserad frekvenshantering på kampanj-, paket- och placeringsnivå. Frekvensintervallen gäller för alla en persons kända enheter.

Mer information finns i Kampanjinställningar.

När du väl har sparat en kampanj kan du inte ändra dess Cross Device Level inställning.

 • Paket: Du kan också ange ytterligare frekvensgränser på paketnivå. DSP respekterar det striktaste frekvenstaket i kampanjhierarkin.

 • Placeringar: Du kan också ange ytterligare frekvensändar på placeringsnivån. DSP respekterar det striktaste frekvenstaket i kampanjhierarkin.

Målgruppsbaserad anpassning

Med personbaserad målinriktning kan ni hitta kunder på både dator och mobil.

Aktivera personbaserad målgruppsanpassning

 • Kampanjer: När du skapar en ny kampanj kan du ange en Cross-Device Level inställning. Aktivera "Same Device" -> "Peopleoch välj ett enhetsdiagram. Det angivna enhetsdiagrammet används både för målinriktning mellan olika enheter på placeringsnivå och för personbaserad frekvenshantering.

Mer information finns i Kampanjinställningar.

 • Placeringar: När du väljer målgruppsmål för en placering i en kampanj med ett angivet enhetsdiagram, Cross-Device Targeting Med kan ni utöka er målinriktning för alla en persons kända enheter (enligt enhetsdiagrammet som anges i kampanjinställningarna), även enheter som inte finns i de angivna segmenten.

Konfigurera rapportering för personbaserad målgruppsanpassning

Du kan inkludera följande mått i anpassade rapporter:

 • Utökade exponeringar: (I dialogrutan Build Your Report avsnitt under Metrics > Std. Metrics) Volymen inkrementella visningar som levereras genom användning av ett enhetsdiagram (och som inte hittas inom de ursprungliga målgruppssegmenten). Det här måttet används också för att beräkna tillämpliga avgifter som är kopplade till användning av ett enhetsdiagram från tredje part.

  Om du vill ta reda på kostnaden för dina utökade avbildningar under en tidsperiod kan du köra en anpassad rapport som innehåller Extended Impressions och multiplicera sedan det totala antalet utökade visningar med 0,00035 USD ($0,35/1000 visningar).

  De aggregerade kostnaderna ingår också i Billable Other Net Spend kolumn (under Metrics > Spend), även om det måttet även inkluderar andra kampanjavgifter som du kan ha lagt till.

 • Enhetsdiagram: (I dialogrutan Build Your Report avsnitt under Dimensions > Campaign) Det valda enhetsdiagrammet för en viss kampanj, ett visst paket eller en viss placering.

Personbaserad attribueringsmätning

Annonsörer med endast konverteringsspårning för Adobe

Med personbaserad attribuering kan du attribuera konverteringar som ägde rum på en annan enhet än den enhet som medieexponeringen inträffade på. Personbaserad attribueringsmätning finns tillgänglig i alla DSP, Adobe Advertising Creativeoch Adobe Advertising Search, Social, & Commerce för annonsörer som har implementerat Adobe Advertising-konverteringspixlar på sina webbplatser.

Aktivera personbaserad attribueringsmätning

Om du vill aktivera attribueringsmätning mellan enheter kontaktar du kontoteamet på Adobe.

Ställ in konverteringsrapporter för attribut för konvertering mellan enheter

Inställningar för konverteringsrapport

När ett enhetsdiagram är aktiverat för attribueringsmätning Conversion Rapporten innehåller en Cross-Device Breakout med vilken du kan ta med upp till tre separata kolumner för varje konverteringsmått, inklusive:

 • <Konvertering>(tp): Innehåller det totala antalet konverteringar (totalt antal personer), som omfattar både konverteringar mellan enheter och konverteringar mellan enheter (om tillämpligt). I rapporten: "(tp)" läggs till i konverteringsmeternamnet, regeltypen och konverteringstyperna i konverteringssökvägen (till exempel "Responses(le)(tl)(tp))).

 • <Konvertering>(sd): (Valfritt) Inkluderar endast konverteringar för vilka endast en enhet spårades i konverteringssökvägen. I rapporten: "(sd)" läggs till i konverteringsmeternamnet, regeltypen och konverteringstyperna i konverteringssökvägen (till exempel "Responses(le)(tl)(sd)).

 • <Konvertering>(xd): (Valfritt) Inkluderar endast konverteringar för vilka mer än en enhet spårades i konverteringssökvägen. I rapporten: "(xd)" läggs till i konverteringsmeternamnet, regeltypen och konverteringstyperna i konverteringssökvägen (till exempel "Responses(le)(tl)(xd)).

Tolka konverteringsrapporten

Om du sorterar procentandelen av det totala antalet konverteringar mellan enheter ((xd)/(tl)) från hög till låg. Du kommer att förstå vad som genererar konverteringar över genomsnittet för olika enheter. Du kan använda detta för att informera om din kreativa strategi eller målinriktningsstrategi så att meddelanden och kanalinvesteringar matchar användarens beteende.

 • Paket - Se vilka paket som genererar mest totala konverteringar och vilka som har en hög andel konverteringar mellan olika enheter. Detta kan hjälpa er att förstå var ni ska satsa.

 • Placeringar - Jämför placeringsprestanda och attribuering (en mobil webbannons kan till exempel leda till konverteringar på datorn). Utan ett enhetsdiagram för attribuering kan du missa en mobil webbpositions effekt på skrivbordskonverteringar, eller så kan den bli nedgrävd om de flesta av dina användare konverterar på datorn och inte på mobilwebben.

 • Annonser - Upptäck vilka annonser som genererar högre konverteringar och kvantifiera deras värde och effekt i både webbläsare och mobilappsmiljöer.

 • Webbplatser - Optimera för olika webbplatser i stället för att helt utesluta webbplatser manuellt. Om en webbplats driver konverteringar mellan olika enheter kan du se på vilka enheter detta beteende gäller.

 • Erbjudanden - Förbättra den manuella optimeringen genom att kontrollera vilka lagererbjudanden som ger konverteringar mellan olika enheter och sedan avgöra om ni bör utöka er målinriktning för att inkludera fler enheter och kanaler i dessa avtal.

På denna sida