Overzicht van Campaign Management in DSP

DSP campagnes hebben de volgende hiërarchie:

  • Campagne
    • Pakket(s)
      • Plaatsing(en)
        • Advertentie(s)

Campaigns

Campagnes Dit is het overkoepelende kader van vluchtinstellingen. Elke campagne is geconfigureerd met een adverteerder, een begin- en einddatum, een algemeen budget, een optie voor apparaatgerichtheid en standaardfrequentiegrens, en rapportopties voor zichtbaarheid, fraude, merkveiligheid en publieksverificatie. Alle instellingen op campagneniveau worden automatisch toegepast op elk pakket en elke plaatsing in de campagne.

Packages

Elke campagne kan een of meer pakketten, die elk een reeks stages bevatten.

Gebruik pakketten om plaatsingen voor levering aan een vastgestelde begroting, prestatiesdoel, en de strategie van het douanepakket te groeperen. DSP optimaliseert pakketten door budgetten te verschuiven naar de best presterende locaties in het pakket. U kunt pakketten ordenen op plaatsingsindeling, voorraadtype, gegevensaanbieder, persona of andere onderscheidbare kenmerken.

Pakketten zijn optioneel, maar wel aanbevolen.

Placements

A plaatsing Hiermee slaat u doelparameters op voor een of meer advertenties van hetzelfde advertentietype. U kunt een plaatsing maken voor één campagne of pakket en er vervolgens advertenties aan toewijzen.

Ads

Adds inclusief creatieve elementen en URL's bijhouden. U kunt tags van derden en voedingen afzonderlijk of in bulk uploaden met behulp van tag-bladen van partners of de sjabloon voor bulktags. U kunt ook handmatig eigen weergaveadvertenties maken die u DSP kunt gebruiken.

Als je advertenties eenmaal zijn ingesteld, moet je elke advertentie aan een plaatsing koppelen. U kunt één advertentie aan een of meerdere plaatsen vastmaken.

Alle actieve, goedgekeurde advertenties in een actieve plaatsing in een actieve campagne kunnen worden uitgevoerd op basis van de parameters voor plaatsing als doel.

Op deze pagina