Broninstellingen voor publiek

Laatste update: 2023-05-05
  • Gemaakt voor:
  • User

Data Visibility Level: Of de segmenten beschikbaar zijn voor één adverteerder met toegang tot de account (Advertiser) of aan alle adverteerders die toegang hebben tot de account Account.

Advertiser: (Alleen de zichtbaarheid op advertentieniveau) De adverteerder voor wie de segmenten beschikbaar zijn. Selecteer een optie in de lijst met adverteerders die toegang hebben tot het account.

Enter IMS Org Id: De organisatie-id van de Experience Cloud voor de Adobe Experience Platform account.

AAC Source Key: (Alleen-lezen; gegenereerd wanneer een waarde wordt ingevoerd in het dialoogvenster Enter IMS Org Id veld) De bronsleutel die u kunt gebruiken een doelverbinding maken in Adobe Real-Time Customer Data Profile om het publiek aan DSP te zetten. U kunt de waarde naar het klembord kopiëren en in het deelvenster Adobe Real-Time CDP instellingen voor doelverbinding of in een bestand.

Op deze pagina