Een herbruikbaar publiek maken

U kunt herbruikbare soorten publiek opslaan en beheren. Dit zijn groepen publiekssegmenten en zelfs andere opgeslagen soorten publiek, die u kunt gebruiken als doelen of uitsluitingen voor meerdere plaatsen.

 1. Klik in het hoofdmenu op Audiences > All Audiences.

 2. Klik boven de gegevenstabel op Create.

 3. Voer een unieke waarde in Audience Name.

 4. (Optioneel) Schakel de optie uit om Share with all advertisers in my account.

  Wanneer u een publiek deelt, wordt het publiek beschikbaar als doel of uitsluiting voor alle adverteerders binnen de account. De afzonderlijke segmenten in het publiek zijn echter alleen beschikbaar voor gebruikers waarop de segmenten worden gedeeld. Als u bijvoorbeeld een publiek deelt dat Adobe Analytics-segmenten bevat, met een adverteerder die niet aan dezelfde groep is toegewezen Analytics dan zal het segment geen voorvertoning voor die adverteerder in dat publiek weergeven. Alleen de segmenten die voor die adverteerder beschikbaar zijn, worden in het publiek voorvertoond.

 5. Klik op Save.

 6. Maak het publiek:

  OPMERKING

  Tijdens het samenstellen van het publiek, gedetailleerd gegevens over doelgrootte wordt bijgewerkt in het rechterdeelvenster

  • Om de segmentlogica manueel tot stand te brengen, gebruikend segmenten beschikbaar op Third Party Segments, First Party Segments, Adobe Segments, Custom Segments, en Saved Audiences tabs, doe het volgende.

   • Als u het eerste segment wilt toevoegen, zoekt u het segment in het linkerdeelvenster en schakelt u het selectievakje naast de segmentnaam in.

   • Een segment toevoegen aan een bestaande segmentgroep:

    1. Klik op de segmentgroep in het rechterdeelvenster.

    2. (Optioneel) Wijzig de logica van de groep in Include Any, Include All, of Exclude All, indien nodig.

     Exclude All is niet beschikbaar aan de eerste segmentgroep. Voor een publiek dat alleen uitsluitingen bevat, bouwt u dit publiek als Include Any en selecteer vervolgens binnen een plaatsing dat publiek in het menu Uitgesloten soorten publiek.

    3. Zoek het nieuwe segment in het linkerdeelvenster en schakel het selectievakje naast de segmentnaam in.

     De segmentgroep wordt automatisch bijgewerkt met het nieuwe segment.

   • Een nieuwe segmentgroep toevoegen:

    1. Klikken + New Group in het rechterdeelvenster.

    2. (Optioneel) Wijzig de logica tussen de vorige groep en de nieuwe groep in And of Or, indien nodig.

    3. Zoek de segmenten voor de nieuwe groep in het linkerdeelvenster en selecteer de selectievakjes naast de segmentnamen.

    4. (Optioneel) Wijzig de logica van de groep in Include Any, Include All, of Exclude All, indien nodig.

  • Segmentlogica van een bestaand publiek gebruiken:

   1. Kopieer de segmentlogica van het bestaande publiek op een van de volgende manieren:

    • Houd in de weergave Alle soorten publiek de cursor boven de personenrij en klik vervolgens op More > Copy to Clipboard.

    • Klik in de instellingen voor het bestaande publiek boven aan het deelvenster voor segmentlogica op More > Copy to Clipboard.

    • Maak in een teksteditor handmatig de segmentlogica met alfanumerieke segment-id's en Booleaanse syntaxisen kopieer deze naar het klembord.

   2. Klikken paste in an audience rule to begin building plakt u de bestaande segmentlogica in het invoerveld en klikt u vervolgens op Apply.

    OPMERKING

    Als het publiek reeds om het even welke segmentlogica omvat, beschrijft het kleven in nieuwe segmentlogica de bestaande logica.

 7. Klik op Create.

Op deze pagina