Skapa direktrapporter

Du kan ange användare som direkta rapporter till en annan användare. På så sätt kan du skapa ett organisationsschema som visar organisationens hanteringsstruktur. Mer information finns i Visa organisationsschemat.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront
Alla
Adobe Workfront-licens
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå

Du måste ha något av följande:

 • Åtkomstnivån Systemadministratör. Mer information finns i Bevilja användaren fullständig administrativ åtkomst.

 • Användare ange din åtkomstnivå som Redigera åtkomst, med Skapa och minst en av de två Användaradministratör alternativ aktiverade under Finjustera inställningarna .

  Om användaren Administratör (gruppanvändare) är aktiverat måste du vara gruppadministratör för en grupp där användaren är medlem.

  Mer information om Användare ange en åtkomstnivå, se Bevilja åtkomst för användare.

Skapa direktrapporter

 1. Börja redigera en användare enligt beskrivningen i Redigera en användares profil.

 2. I Organisation kontrollerar du att ett företag har valts i Företag fält.

  Det här fältet får inte vara tomt.

 3. I Direktrapporter anger du de användare som rapporterar till den användare som du redigerar.

 4. (Valfritt) I dialogrutan Rapporter till anger du namnet på den användare som den här användaren rapporterar till.

 5. Klicka Spara ändringar.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43