Tilldela uppgifter från projektplanen

I den här videon kommer du att:

  • Lär dig hur du tilldelar en uppgift med infogad redigering
  • Lär dig hur du tilldelar flera uppgifter till samma person
  • Förstå värdet för jobbroller när uppgifter tilldelas
  • Förstå värdet av projektmallar när du tilldelar uppgifter
  • Förstå värdet med att tilldela uppgifter till team

Rekommenderade självstudiekurser i detta ämne

recommendation-more-help
c9fbcf61-6d19-481e-a9ab-f54a0ae0ee8a