Versionsinformation om Experience Cloud Identity Service - 2022

Funktionsreleaser, uppdateringar eller ändringar av Experience Cloud Identity Service.

Besökare 5.5.0

Följande uppdateringar ingick i Visitor 5.5.0:

  • Lappa sameSite och secure attribut för sekretess-cookie.
  • Korrigering för att få ECID när en iFrame med samma domän som den överordnade domänen läses in.

Besökare 5.4.0

Följande uppdateringar ingick i Visitor 5.4.0:

  • Stöd för konfigurering av livstid för s_ecid cookie använder cookieLifetime config.
  • Korrigering för Firefox-webbläsarproblem när en sida läses in i en underordnad iFrame.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a