CNAME - implementeringsöversikt cname-implementation-overview

Med CNAME-implementeringar kan du anpassa den samlingsdomän som används av Adobe så att de matchar din egen domän. Dessa domäner kallas även för samlingsdomäner från första part. Dessa implementeringar gör att Adobe kan ange cookies från första part på serversidan i stället för från klientsidan med JavaScript. Tidigare var dessa cookies på serversidan inte föremål för begränsningar som infördes enligt Apple ITP-policy (Intelligent Tracking Prevention). I november 2020 uppdaterade dock Apple sina principer så att dessa begränsningar även tillämpades på cookies som angetts via CNAME. För närvarande är både cookies som anges på serversidan via CNAME och cookies som anges på klientsidan via Javascript begränsade till en sjudagars eller 24 timmars förfallotid under ITP. Mer information om ITP-principen finns i det här Apple-dokumentet om spårningsskydd.

En CNAME-implementering ger inga fördelar vad gäller cookie-livstid, men det kan finnas andra fördelar. Fördelarna är annonsblockerare och mindre vanliga webbläsare som förhindrar att data skickas till domäner som de klassificerar som spårare. I dessa fall kan användning av CNAME förhindra att datainsamlingen avbryts för användare som använder dessa verktyg.

Dessutom kan du med CNAME-implementeringar välja en anpassad RDC-typ som styr var användarnas träffar dirigeras från början. De flesta kunder använder inte anpassade RDC-typer.

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a