Konfigurera deltagande med Experience Platform Launch configuring-opt-in-with-launch

Förenkla aktiveringen av Experience Cloud för anmälan med Adobe Experience Platform Launch.

Konfigurera ett avanmälningsscenario med Experience Platform Launch section-8aa1b58bf8374c938aa8cfdeddbad6ff

Med Adobe Experience Platform Launch är det enkelt att konfigurera och konfigurera ett opt in-scenario med Adobe-lösningar. Ni kan förenkla insamlingen av besökares medgivande till Experience Cloud-lösningar genom att aktivera Analytics-, Target-, Audience Manager-lösningar och andra eller alla utvalda Experience Cloud-lösningar för att utnyttja ert system för samtyckeshantering.

Konfigurera Experience Cloud-ID-tillägget

Om Experience Cloud ID-tillägget inte har installerats än kan du öppna egenskapen, klicka på Tillägg > Katalog, hålla markören över Experience Cloud ID-tillägget och klicka på Installera.

Om du vill konfigurera tillägget öppnar du fliken Tillägg och håller pekaren över tillägget. Klicka sedan på Konfigurera.

Mer referensinformation finns i översikten för Adobe Experience Cloud Identity Service-tillägget.

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a