callTimeOut-metoder calltimeout-methods

Anropa dessa ID-tjänstfunktioner för att fastställa timeoutstatusen för en Experience Cloud Identity Service-, Analytics- eller Audience Manager ID-förfrågan. Finns i VisitorAPI.js version 1.7.0 eller senare.

Timeout-funktioner section-e08228ef5f9b45c9a84139bbb763164a

Lösning eller tjänst
Funktionssyntax
Experience Cloud Identity Service
var variableName = visitor.MCIDCallTimedOut()
Analytics
var variableName = visitor.AnalyticsIDCallTimedOut()
Audience Manager
var variableName = visitor.AAMIDCallTimedOut()

Funktionssvar section-ff73aaca58b74e10a0953c49a3387160

Svar
Beskrivning
TRUE
ID-tjänsten skickade en begäran och begäran nådde tidsgränsen.
FALSE
ID-tjänsten skickade en begäran och fick ett svar från servern.
NULL
ID-tjänsten skickade ingen begäran.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a