ID-synkronisering efter URL eller datakälla id-synchronization-by-url-or-data-source

Med ID-tjänstfunktionerna idSyncByURL och idSyncByDataSource kan du manuellt implementera en ID-synkronisering i iFrame för målpublicering. Dessa finns i VisitorAPI.js version 1.10 eller senare.

Syntax, egenskaper och makron section-90ac61617482463aaf4c57009b830332

Syntax

Code
Synkroniserar användar-ID:n
visitor.idSyncByURL();
Mellan olika datapartners och Audience Manager genom att använda en anpassad URL för ID-synkronisering.
visitor.idSyncByDataSource();
När du redan känner till DPID och DPUID och vill skicka det till Audience Manager i standardformatet för ID-synkroniserings-URL.

Egenskaper

I följande tabell visas och definieras de egenskaper som är tillgängliga för båda funktionerna.

Namn
Typ
Beskrivning
dpid
Sträng
Data provider-ID tilldelat av Audience Manager.
dpuuid
Sträng
Dataleverantörens unika ID för användaren.
minutesToLive
Siffra
(Valfritt) Anger förfallotid för cookie. Måste vara ett heltal. Standardvärdet är 2 0160 minuter (14 dagar).
url
Sträng
Mål-URL.

Makron

Båda funktionerna kan hantera följande makron:

 • %TIMESTAMP%: Skapar en tidsstämpel (i millisekunder). Används för cachebusting.
 • %DID%: Infogar användarens Audience Manager-ID.
 • %HTTP_PROTO%: Anger kommunikationsprotokollet (http eller https).

Exempelkod och utdata section-0115615c37584a19a2ab11e917c4e7e9

Båda funktionerna returnerar Successfully queued om det lyckas. De returnerar i annat fall en felmeddelandesträng.

visitor.idSyncByURL

Exempelkod

  //Instatiate Visitor
  var visitor = Visitor.getInstance
  ("MARKETING-CLOUD-ORG-ID-HERE",{});
  // Fires url with macros replaced
  visitor.idSyncByURL({
  dpid: '24', // must be a string
  url: '//su.addthis.com/red/usync?pid=16&puid=%DID%&url=%HTTP_PROTO%://
  dpm.demdex.net/ibs:dpid=420&dpuuid={{uid}}',
  minutesToLive: 20160 // optional, defaults to 20160 minutes (14 days) });

Exempelutdata

http://su.addthis.com/red/usync?pid=16&puid=28777806459181003670799219185178493848&url=http%3A%2F%2Fdpm.demdex.net%2Fibs%3Adpid%3D420%26dpuuid%3D%7B%7Buid%7D%7D

visitor.idSyncByDataSource

Exempelkod

 //Instantiate Visitor
  var visitor = Visitor.getInstance
  ("MARKETING-CLOUD-ORG-ID-HERE",{});
 // Fires 'http:/https:' + '//dpm.demdex.net/ibs:dpid=&dpuuid='
  visitor.idSyncByDataSource({
   dpid: '24', // must be a string
   dp   minutesToLive: 20160 // optional, defaults to 20160 minutes (14 days) });

Exempelutdata

http://dpm.demdex.net/ibs:dpid=24&dpuuid=98765
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a