isClientSideMarketingCloudVisitorID isclientsidemarketingcloudvisitorid

Anropa den här ID-tjänstfunktionen för att avgöra om ID-tjänsten genererade ett MID (klientside, Experience Cloud visitor ID). Finns i VisitorAPI.js version 1.7.0 eller senare.

Syntax

var *variableName* = visitor.isClientSideMarketingCloudVisitorID()

I följande tabell visas och beskrivs de svar som returneras av den här funktionen.

Svar
Beskrivning
true
ID-tjänsten kunde inte eller fick inte ett MID från servern Experience Cloud. Ett MID skapades lokalt i webbläsaren (klientsidan).
false
ID-tjänsten tog emot ett MID från servern Experience Cloud.
null
ID-tjänsten gjorde inget anrop till Experience Cloud-servern.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a