Säkra konfigurationer och samma webbplats

Med den här konfigurationen kan du ändra inställningarna för cookies och support AMCV-cookies på Google AMP-sidor.

Adobe besökar-ID-tjänsten ställer in ECID-cookies med webbläsarens standardinställning på SameSite = Lax, som inte är tillgängligt om sidan läses in i en iframe som en Google AMP-sida. Använd nedanstående konfigurationer för att uppdatera inställningen SameSite till för att få åtkomst till ECID-cookies SameSite = None.

NOTE
Vid användning SameSite = None, cookies måste anges till Secureså att data bara kan skickas via HTTPS-anslutningar.

Implementering:

Om du använder Adobe Experience Platform Launch uppgraderar du ditt Experience Cloud ID-tillägg till version 5.1.0 och konfigurerar secureCookie: true och sameSiteCookie: none.

Om du inte använder Experience Platform Launch uppdaterar du till det senaste Visitor 5.1.0-biblioteket och följer konfigurationerna nedan när du initierar Visitor-instansen:

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance("IMSORG_ID", {

     secureCookie: true,

     sameSiteCookie: "None"

});
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a