Custom Metadata Details Information datatyp

Custom Metadata Details Information är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som definierar en struktur för lagring av anpassade metadata. Använd Custom Metadata Details Information datatyp för att samla in information som namn och värde på anpassade metadata som är associerade med innehåll eller interaktioner.

Ett diagram över datatypen Custom Metadata Details.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Custom Metadata Field Name
name
string
Namnet på det anpassade fältet.
Custom Metadata Field Value
value
string
Värdet för det anpassade fältet.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07