Experience Platform UI-demo

I den här videon får du en snabb genomgång av Adobe Experience Platform användargränssnitt, som bland annat visar hur du navigerar till Experience Platform från Experience Cloud, interagerar med hemsidan, växlar mellan sandlådor och hur du använder olika navigeringselement i användargränssnittet.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Adobe Experience Platform användargränssnittshandbok.
recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5