Versionsinformation för funktionspaket 201905 release-notes-for-feature-pack

CAUTION
Du bör uppgradera till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). AEM Screens har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens Platform.

AEM Screens har släppt AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4 med följande information.

Releasedatum release-date

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 2019 är 16 maj 2019.

Nyheter what-s-new

  • Projektimporterare

Project Importer är en funktion i AEM Screens som gör att du kan importera en uppsättning platser från ett CSV-/XLS-kalkylblad till ditt AEM Screens-projekt gruppvis.

Se Ny projektimporterare från fil för mer information.

  • Övergång från ContentSync till SmartSync

SmartSync minimerar belastningen/lagringen på servern och nätverkstrafiken för att minska kostnaden.

Se Övergång från ContentSync till SmartSync för mer information.

  • Nödkanal

I det här exemplet med användningsexempel betonas hur du skapar och hanterar en nödkanal som innehållsförfattaren kan växla från en sekvenskanal om det finns ett förhandsvillkor.

Se Nödkanal Använd skiftläge om du vill ha mer information.

  • Bädda in ett REACT-program med AEM SPA Editor och Integrera med AEM Screens Analytics

I det här avsnittet beskrivs hur du bäddar in en interaktiv enkelsidig applikation med REACT (eller Angular) med AEM SPA. Redigeraren kan konfigureras av AEM. Här beskrivs också hur du integrerar dina interaktiva program med offline-Adobe Analytics.

Se Bädda in ett REACT-program med AEM SPA Editor och Integrera med AEM Screens Analytics för mer information.

Släppta AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4:

  • ChromeOS
  • Windows
  • Android™

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player - nedladdningar.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053