Versionsinformation för funktionspaket 20240116 release-notes-for-screens-feature-pack

CAUTION
Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av 6.5 Adobe Experience Manager (AEM 6.5). Du kan hämta den senaste versionsinformationen från här

Tillgänglighet availability

AEM Screens AEM 6.5 Feature Pack 11.2.

Du kan hämta det senaste funktionspaketet för AEM Screens 6.5.11.2 från Programdistributionsportal med din Adobe ID. Navigera till Adobe Experience Manager flik och sök efter Skärmar för att få det senaste funktionspaketet med namnet AEM 6.5 skärmar FP11.2.

Releasedatum release-date

Lanseringsdatumet för AEM Screens Feature Pack 202204 är 16 januari 2024.

Nyheter what-is-new

Den här versionen innehåller endast säkerhetskorrigeringar.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • XSS-problem libs/screens/dcc/components/clientlibs/validation/resourcetypevalidation.js. (SCRNS-3764)

  • XSS-problem libs/screens/dcc/components/fileuploaddrop/clientlibs/js/dropzone.js. (SCRNS-3906)

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren går du till AEM Screens Player - nedladdningar.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053