Del 5: Supportöverväganden part-support-considerations

Den här sidan belyser den avslutande delen i en 5-delsserie som utformats för att hjälpa teammedlemmarna att lära sig hur maskinvaru-, programvaru- och anslutningsproblem hanteras. I den här fasen undersöks kostnadsberäkningar och ramverk för support på plats. Dessutom beskrivs hur SLA-parametrar, driftsbudgetar och överlämningar från NOC hanteras.

Ökning overview

NOTE
Dag 2 börjar när följande har slutförts:
 • Projektdistribution till fältet
 • Verifiering av enhetsanslutning och drift mellan installationsteknikern och NOC (Network Operations Center)
Före dag 2 ska man planera för de löpande budgetarna för livscykeln.

Planeringen innehåller följande:

 • Åtgärdar maskinvaru-, programvaru- eller anslutningsfel
 • Balanserar problemlösningskostnaderna mot kundens affärskrav.
 • Identifiera den bästa metoden för att åtgärda problem i nätverket.
 • Skapa en anpassning mellan AEM och ljudvideointegratorn vid upprättande av supportplaner för dag 2

Sammanfattning av viktiga överväganden som ingår i stöd för dag 2 summary-of-key-considerations-involved-in-day-support

Nedan följer några viktiga saker att tänka på när det gäller support för dag 2:

 • För att säkerställa justering och smidig övergång från implementering till driftstöd fungerar AEM implementor med Audio-Video Integrator. Tillsammans säkerställer de att rätt supportskript definieras som en del av supportplanen för dag 2.
 • Krav som fjärrhantering av enheter, tillgänglighet för helpdesk och support på plats är praktiskt taget en del av utvecklingen inom digitalsigneringsbranschen. Utöver detta grundläggande behov bör Audio-Video-integratörer även utforska kostnadsvariabler mellan proaktiv och reaktiv övervakning och supportmodeller.
 • Krav som fjärrhantering av enheter, tillgänglighet för helpdesk och support på plats är praktiskt taget en del av utvecklingen inom digitalsigneringsbranschen. Utöver detta grundläggande behov bör Audio-Video-integratörer även utforska kostnadsvariabler mellan proaktiv och reaktiv övervakning och supportmodeller.
 • För att lyckas på lång sikt är det av största vikt att upprätta supportavtal för dag 2 (även kallat S.L.A.) i samarbete med Audio-Video Integrator. SLA:er detaljerar supporttjänsterna efter driftsättningen och hjälper till att ställa upp kundernas förväntningar.
 • En nyckelresurs som används för att hantera flera nätverk är kunskapsbasen. SharePoint är en populär plattform för den här typen av resurs. Kunskapsbasen innehåller förskriptade frågor och svar som NOC-agenter kan följa, vilket säkerställer att inkommande förfrågningar om problemlösning hanteras på ett konsekvent sätt. Kunskapsbasen innehåller vanligtvis referensmaterial för systemkonfigurationer och platsplatser. Kunskapsbasen kan ibland innehålla datablad för maskinvara och referensmaterial för systemprogramvara.
 • Övervaknings- och hanteringsfunktionerna är i hög grad beroende av operativsystemen i Media Player och skärmfunktionerna. Windows operativsystem erbjuder den största detaljnivån. För distributioner som körs på Android™- eller iOS-enheter används hantering av mobila enheter (kallas även MDM).
 • Vissa skärmtillverkare erbjuder möjlighet att övervaka skärmar oberoende av mediespelare, medan andra kräver en extern enhet.
 • Audio-Video-integratörer använder en blandning av tekniker för att säkerställa att lösningarna förblir flexibla för att på bästa sätt tillgodose slutkundens behov.

Del 5: Videosjälvstudiekurs om supportfrågor part-video-tutorial-on-support-considerations

Följ den här självstudiekursen för att komma till en 5-delsserie nedan som betonar att man ska kunna säkerställa justering och en smidig övergång från implementering till operativt stöd. Där beskrivs också hur en AEM måste arbeta med Audio-Video Integrator för att säkerställa att det finns lämpliga supportskript som definieras som en del av supportplanen för dag 2.

Projektöverväganden

Läs om hur problem med maskinvara, programvara och anslutningsmöjligheter hanteras. Utforska kostnadsberäkningar och ramverk för support på plats.

Slutsats conclusion

Dessa femdelsserier fokuserar på viktiga faktorer för att projektet ska bli framgångsrikt. Se andra avsnitt i AEM Screens användarhandbok för mer information om implementeringen.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053