Skapa komponenter creating-components

AEM används för att lagra, formatera och återge innehåll som är tillgängligt på dina webbsidor.

NOTE
Mer information om hur du skapar AEM finns i Utveckla AEM.

Redigeringskanaler authoring-channels

Kanalen är det centrala objektet för innehåll som levereras till en uppsättning skärmar. Därför öppnar en innehållsförfattare vanligtvis en kanal i redigeraren för att lägga till eller ändra innehåll. Eftersom kanalen är en cq:Page följer samma traditionella UX-mönster för att lägga till och ändra komponenter i kanalen.

Men eftersom komponenter i en kanal vanligtvis återges i helskärmsläge, blir redigeringsmiljön lidande när du försöker redigera enskilda komponenter eller skapa nya order. Kanalen använder därför väljare för att återge olika vyer av komponenterna. I redigeringsmiljön används redigeringsväljaren för att aktivera den anpassade kanalåtergivningen.

Exempel: http://localhost:4502/editor.html/content/screens/we-retail/channels/idle.edit.html](http://localhost:4502/editor.html/content/screens/we-retail/channels/idle.edit.html

Användaren behöver inte ta hand om att lägga till väljaren till URL-adressen när han/hon redigerar. En logik på klientsidan lyssnar på lagerväxelhändelsen och lägger till väljaren om kanalen har den dedikerade resurstypen skärmar/kärna/komponenter/kanal.

Återgivningskomponenter rendering-components

För att möjliggöra rätt redigering måste komponenterna tillhandahålla följande två återgivningar:

Komponent
Återgivningar
my-component/my-component.html
produktionsrendering
my-component/edit.html
redigera återgivning i en mindre vy

De inbyggda komponenterna använder följande klientbibliotekskategorier:

Komponent
Klientbibliotek
cq.screens.components.edit
CSS och JS som måste läsas in vid redigering
cq.screens.components.production
CSS och JS som måste läsas in när kanalen körs
cq.screens.components
delad CSS och JS
NOTE
Använd *** för att utveckla anpassade komponenterAEM Screens exempelkomponentmall***.
recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053