Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad creating-a-video-padding-workflow

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

 • Översikt

 • Förutsättningar

 • Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad

  • Skapa ett arbetsflöde
  • Använda arbetsflödet i AEM Screens Project
 • Validera arbetsflödets utdata

Ökning overview

I följande exempel placeras en video (exempel: 1 280 x 720) i en kanal där skärmen är 1 920 x 1 080 och där videon är placerad på 0x0 (övre vänstra). Videon får inte sträckas ut eller ändras på något sätt och får inte användas Omslag i videokomponenten.

Videon visas som ett objekt från pixel 1 till pixel 1280 över och från pixel 1 till pixel 720 ned. Resten av kanalen är standardfärgen.

Förutsättningar prerequisites

Innan du skapar ett arbetsflöde för video ska du uppfylla följande krav:

 1. Överföra en video i Resurser mapp i AEM
 2. Skapa ett AEM Screens-projekt (till exempel TestVideoRendition) och en kanal med namnet (VideoRendering), vilket visas i figuren nedan:

screen_shot_2018-10-17at85307pm

Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad creating-a-video-padding-workflow-1

Om du vill skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad skapar du ett arbetsflöde för videon och använder sedan samma arbetsflöde i din AEM Screens-projektkanal.

Följ stegen nedan för att skapa och använda arbetsflödet:

 1. Skapa ett arbetsflöde
 2. Använda arbetsflödet i ett AEM Screens-projekt

Skapa ett arbetsflöde creating-a-workflow

Följ stegen nedan för att skapa ett arbetsflöde för videon:

 1. Navigera till AEM.

 2. Klicka på verktygen från sidolisten.

 3. Klicka Arbetsflöde > Models så att du kan skapa en modell.

  screen_shot_2018-10-17at90025pm

 4. Klicka Models > Skapa > Skapa modell. Ange Titel (till exempel VideoRendition) och Namn i Lägg till arbetsflödesmodell. Klicka Klar för att lägga till arbetsflödesmodellen.

  screen_shot_2018-10-17at90747pm

 5. När du har skapat arbetsflödesmodellen klickar du på modellen (VideoRendition) och klicka på Redigera i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2018-10-17at91256pm

 6. Dra och släpp Command Line till arbetsflödet.

  screen_shot_2018-10-22at14846pm

 7. Klicka på Command Line och öppna egenskapsdialogrutan.

  screen_shot_2018-10-17at95752pm

 8. Klicka på Argument -fliken.

 9. I Kommandorad - Stegegenskaper anger du formatet i dialogrutan Mime-typer (as video/mp4) och kommandot som (*/usr/local/Cellar/ffmpeg -i ${filename} -vf "pad=1920:height=1080:x=0:y=0:color=black" cq5dam.video.fullhd-hp.mp4). Det här kommandot startar arbetsflödet i Kommandon fält.

  Läs mer om Mime-typer och Kommandon i anmärkningen nedan.

  screen_shot_2018-10-18at105300am

 10. Klicka på arbetsflödet (VideoRenditions).

 11. Klicka Starta arbetsflöde i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2018-10-18at105335am

 12. I Kör arbetsflöde klickar du på resursens sökväg i dialogrutan Nyttolast (as /content/dam/huseinpeyda-crossroad01_512kb 2.mp4) och anger Titel as RunVideo och klicka Kör.

  screen_shot_2018-10-18at112043am

Använda arbetsflödet i ett AEM Screens-projekt using-the-workflow-in-an-aem-screens-project

Följ stegen nedan för att använda arbetsflödet i ditt AEM Screens-projekt:

 1. Navigera till ett AEM Screens-projekt (TestVideoRendition > Kanaler >VideoRendition).

  screen_shot_2018-10-17at100715pm

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet. Dra och släpp videon som du ursprungligen överförde till Resurser.

  screen_shot_2018-10-17at102806pm

 3. När du har överfört videon klickar du på Förhandsgranska för att visa utdata.

  screen_shot_2018-10-22at15151pm

Validera arbetsflödets utdata validating-the-output-for-the-workflow

Du kan validera dina utdata genom att:

 • Kontrollera en förhandsgranskning av videon i kanalen
 • Navigera till /content/dam/testvideo.mp4/jcr:content/renditions/cq5dam.video.fullhd-hp.mp4 i CRXDE Lite, enligt bilden nedan:

screen_shot_2018-10-22at14326pm

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053