Uppdatera gruppvis offline bulk-offline-update

I det här avsnittet beskrivs följande ämnen om Uppdatera gruppvis offline:

 • Översikt
 • Använda Uppdatera gruppvis offline

Ökning overview

Uppdatera gruppvis offline gör att du kan uppdatera alla kanaler samtidigt. Då slipper du krånglet med att navigera till en viss kanal och uppdatera innehållet. I stället kan du uppdatera allt innehåll i kanaler för ett visst projekt på en gång.

Du kan även schemalägga den här aktiviteten under en tid med lägre nätverkstrafik.

NOTE
Funktionen Uppdatera gruppvis offline är optimerad för att endast uppdatera de kanaler som har ändrats.

Använda Uppdatera gruppvis offline using-bulk-offline-update

Du kan manuellt använda Uppdatera gruppvis offline från användargränssnittet (UI) eller schemalägga en gruppuppdatering från OSGi-tjänster.

Använda AEM Screens användargränssnitt using-aem-screens-user-interface

Följ stegen nedan om du vill använda en bulkuppdatering för ett AEM Screens-projekt:

 1. Gå till ditt AEM Screens-projekt.

 2. Klicka på projektet och sedan på Uppdatera offlineinnehåll i åtgärdsfältet så att du kan uppdatera kanalinnehållet manuellt.

  screen_shot_2018-04-24at122256pm

Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console adobe-experience-manager-web-console-configuration

Följ stegen nedan om du vill använda en bulkuppdatering för ett AEM Screens-projekt:

 1. Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console.

 2. Sök efter uppdateringstjänster för massutskick offline.

  screen_shot_2018-04-24at121428pm

 3. Lägg till följande egenskaper:

  Projektsökväg Ange sökvägen till ditt AEM Screens-projekt. Banan är vanligtvis /content/screens/<Name of your project>.

  Till exempel, /content/screens/we-retail. Du hittar den här sökvägen i URL:en genom att välja ett projekt under AEM Screens (klicka inte på ikonen).

  note note
  NOTE
  Ange projektsökvägen i förhållande till kanalen.

  Schemaläggningsfrekvens Ange t.ex. en tidpunkt, 05:00 eller 17:00, då den här tjänsten ska uppdatera offlineinnehåll.

 4. Klicka Spara för att spara inställningarna. Innehållet uppdateras vid den angivna tidpunkten.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053