Lägga till komponenter i en kanal adding-components-to-a-channel

Komponenter är de grundläggande elementen i AEM (Adobe Experience Manager). Du kan använda flera komponenter och lägga till dem i en kanal i ett AEM Screens-projekt.

Komponenter i AEM Screens components-in-aem-screens

AEM Screens har olika AEM som kan användas i ett skärpeprojekt.

Visa AEM Screens-komponenter viewing-aem-screens-components

När du skapar ett AEM Screens-projekt visas en lista med standardkomponenter som kan läggas till i projektet.

Följ stegen nedan om du vill visa standardkomponenterna för ditt skärmsprojekt:

 1. Klicka på kanalen. Till exempel: We.Retail In Store > Kanaler > Inaktiv kanal.

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet.

 3. I AEM Editor klickar du på + -ikonen från sidorutan.

 4. Alla komponenter som ingår som standard i ett AEM Screens-projekt visas, vilket visas i bilden nedan.

screen_shot_2017-12-18at21350pm

Lägga till en ny komponent adding-a-new-component

AEM innehåller flera andra komponenter. Du kan alltid lägga till andra komponenter (ingår inte som standard) i ditt projekt, eftersom dessa komponenter är kompatibla med AEM Screens.

I följande exempel visas hur en Livefyre-komponent läggs till i ett AEM Screens-projekt:

 1. Klicka på den kanal där du vill lägga till en komponent. Till exempel: We.Retail In Store > Kanaler > Inaktiv kanal.

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet.

 3. Klicka Design läge.

 4. Klicka på hela designredigeraren till höger och klicka på inställningssymbolen så att du kan öppna Parsys Design -dialogrutan.

 5. Du kan klicka på de komponenter du vill importera till ditt AEM Screens-projekt. I följande exempel visas tillägget Livefyre till ett AEM Screens-projekt.

adding_components

NOTE
På samma sätt kan du lägga till valfritt antal andra komponenter som är kompatibla med AEM Screens i ditt projekt.

Förstå AEM skärmkomponenter understanding-aem-screen-components

I följande avsnitt förklaras vilka AEM Screens-komponenter du kan använda i ditt projekt.

NOTE
Om du vill visa egenskaperna för en komponent klickar du på komponenten och sedan på hamsikonen för att öppna/visa egenskaper.

Program application

The Program kan du lägga till ett program i kanalen.

Programkomponenten har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Programsökväg
Klicka på den absoluta sökvägen där programmet finns.
Varaktighet (millisekunder)
Klicka på programmets varaktighet. Som standard är längden inställd på -1, vilket innebär att elementet körs för alltid (dvs. ett program med en sida). Om du ställer in varaktighetsvärdet >0 visas elementet för den angivna varaktigheten och fortsätter sedan till nästa.

I följande exempel visas hur du bäddar in en programkomponent tillsammans med förhandsgranskningen av dess egenskaper:

adding_componentsApplication

NOTE
Se exemplet ovan för att visa egenskaperna för var och en av komponenterna nedan.

Kanal channel

The Kanal kan du lägga till en hel kanal i projektet.

Komponenten Channel har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Kanalsökväg
Välj den absoluta sökvägen där programmet finns.
Varaktighet (millisekunder)
Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen körs i sin fulla längd i en viss kanal.

Inbäddad sida embedded-page

An Inbäddad sida Med kan du lägga till en inbäddad sida i projektet. Det kan till exempel vara ett webbprogram eller en produktkatalog.

Den inbäddade sidan har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Sidsökväg
Välj den här absoluta sökvägen där kanalen finns.
Varaktighet (millisekunder)
Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen körs i sin fulla längd i en viss kanal.

Inbäddad sekvens embedded-sequence

NOTE
Mer information om inbäddade sekvenser finns i Inbäddade sekvenser under Authoring Screens.

Med en inbäddad sekvens kan du lägga till en inbäddad sekvenskanal i den befintliga kanalen (med andra resurser).

Den inbäddade sekvensen har följande sidegenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Kanalsökväg
Välj den absoluta sökvägen för den sekvens som du vill ta med i kanalen.
Varaktighet (millisekunder)
Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen körs i sin fulla längd i en viss kanal.
Strategi
Ställ in den på original eller enkel. Ange värdet för original betyder att efterföljande körning körs helt och hållet på varje cykel i den överordnade sekvensen. Det andra möjliga värdet är enkel. Ett sådant värde visar bara en post i varje efterföljande körning. Det första objektet i den första slingan och det andra objektet i den andra slingan.

Dynamisk inbyggd sekvens dynamic-embedded-sequence

Med en dynamisk inbäddad sekvens kan du lägga till en sekvens som liknar den ovan nämnda förutom efter kanalroll.

Mer information om inbäddade sekvenser finns i Inbäddade sekvenser under Authoring Screens.

Den dynamiska inbäddade sekvensen har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Kanaltilldelningsroll
Ange kanalrollen.
Varaktighet (millisekunder)
Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen körs i sin fulla längd i en viss kanal.
Strategi
Ställ in den på original eller enkel. Ange värdet för original betyder att efterföljande körning körs helt och hållet på varje cykel i den överordnade sekvensen. Det andra möjliga värdet är enkel. Ett sådant värde visar bara en post i efterföljande körningar. Det första objektet i den första slingan och det andra objektet i den andra slingan.

Experience Fragment experience-fragment

Med ett Experience Fragment kan du lägga till ett Experience Fragment (en grupp med en eller flera komponenter, inklusive innehåll och layout som kan refereras på sidor) i din AEM Screens-kanal. Dra och släpp komponenten till AEM Editor och klicka på Experience Fragment.

Mer information om hur du skapar en Experience Fragment och använder den i ett AEM Screens-projekt finns i Använda upplevelsefragment.

exp

Egenskap
Beskrivning
Experience Fragment
Experience Fragment
Välj Experience Fragment.
Varaktighet
Markera hela längden på Experience Fragment som spelas upp i kanalen.
Offlinekonfiguration
Bibliotek på klientsidan
JavaScript- och CSS-filer.
Statiska filer
Statiska filer som du kan lägga till som offlinekonfigurationer i din Experience Fragment.
NOTE
The Bibliotek på klientsidan och Statiska filer som du lägger till från den här komponenten förutom redan konfigurerade Bibliotek på klientsidan och de statiska filer som läggs till från Experience Fragment Egenskaper.

Bild image

Med en bild kan du lägga till en bild i kanalen.

Bildresursen har tre flikar, nämligen Bild, Tillgänglighet och Sekvens:

Egenskap
Beskrivning
Bild
Bildresurs
Klicka på bildresursen.
Titel
Bildens namn.
Länka till
Lägg till en länk till bilden.
Beskrivning
Kort beskrivning av bilden.
Storlek
Bildens storlek.
Tillgänglighet
Alternativ text
Alternativ text till bilden.
Sekvens
Varaktighet
Som standard är längden inställd på 8 000 millisekunder. Om du vill ändra uppspelningstiden för bilden uppdaterar du Varaktighet fält.

Övergång transition

Med komponenten Övergång kan du lägga till en övergång i skärmsprojektet.

I följande bild visas övergångskomponenten (som lagts till med dra och släpp) i redigeraren.

screen_shot_2019-07-25at104237am

Klicka på övergångsikonen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna Övergång -dialogrutan. Den här dialogrutan innehåller tre flikar:

 • Övergång
 • Sekvens
 • Aktivering
NOTE
Som standard är sekvensen inställd på 600 millisekunder. Du kan uppdatera övergångssekvensen till andra värden med Sekvens -fliken.

övergång

Övergångskomponenten har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Övergång
Typ

Typ av övergång mellan elementet före och det efter. Övergången Typ innehåller följande alternativ:

 • Normal
 • Tona
 • Glid in från höger
 • Glid in från vänster
 • Glid in uppifrån
 • Glid in nedifrån
Sekvens
Varaktighet
Markera hela övergångstiden. Standardinställningen är 600 millisekunder.
Aktivering
Aktiv från
Tidsstämpel som beskriver när övergången kan aktiveras.
Aktiv tills
Tidsstämpeln beskriver tills när övergången kan vara aktiv.
Schema
Lägg till ett fördefinierat schema.

Video video

Med videokomponenten kan du lägga till en video i skärmsprojektet.

Videokomponenten har följande egenskaper:

Egenskap
Beskrivning
Videoresurs
Klicka på länken till videon.
Varaktighet
Välj videons längd. Som standard är längden inställd på -1, vilket innebär att elementet körs för alltid. Om du ställer in varaktighetsvärdet >0 visas elementet för den angivna varaktigheten och fortsätter sedan till nästa.
Återgivning

Om videoproportionerna inte passar skärmen kan du justera återgivningen till antingen innehåller eller täckning.

Innehåller betyder att hela videon visas och att de saknade områdena har en svart ram.

Omslag betyder att videon täcker hela visningsrutan, men vissa delar som flödar över sidorna är dolda.

Storlek
Videons storlek.
recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053