Implementera Tizen Player tizen-player

Installerar Tizen-spelare installing-tizen-player

Följ stegen nedan för att implementera Tizen-spelaren för AEM Screens:

 1. Navigera till AEM Screens Player - nedladdningar så att du kan hämta Tizen-spelaren.

 2. Installera Tizen Player (.zip) från din lokala dator.

Konfigurera http-servern setting-local-server

NOTE
Extrahera zip-filen och gör Tizen-spelaren tillgänglig via en http server. (Med http server måste inte vara lokal server eller Apache-server).

Följ stegen nedan:

 1. Kopiera de två extraherade filerna som AEMScreensPlayer.wgt och sssp_config.xml till rotkatalogen för den lokala Apache-webbservern.

  note note
  NOTE
  The AEMScreensPlayer.wgtär det faktiska Tizen-spelarprogrammet och sssp_config.xml innehåller information om kartan som hjälper dig att installera den på Tizen-enheten.
 2. Hämta den lokala HTTP-serverns IP-adress eller URL-adress (och sökvägen till mappen som innehåller de extraherade filerna i steg 2 om de extraheras till en undermapp och inte till en rotmapp).

 3. Tizen-spelaren hämtar installationsprogrammet från den lokala servern.

Namnge Tizen-spelare name-tizen

Du kan tilldela din Tizen-spelare ett användarvänligt enhetsnamn och därmed skicka det tilldelade enhetsnamnet till Adobe Experience Manager (AEM). Med den här funktionen kan du inte bara namnge din Tizen-spelare utan även enkelt tilldela rätt innehåll.

NOTE
Du kan bara välja spelarnamnet före registreringen. När spelaren har registrerats går det inte att ändra spelarens namn längre.

Följ stegen nedan för att konfigurera namnet i Tizen-spelaren:

 1. Klicka på menyknappen på fjärrkontrollen.
 2. Navigera till Nätverk > Enhetsnamn så att du kan ge spelaren ett namn.

Konfigurera uppdateringar på Samsung-enheten config-updates

Följ stegen nedan på Samsung-enheten för att slutföra installationen av AEM Screens Player på enheten:

 1. Navigera till din Samsung-enhet och slå på.

 2. Klicka på MENY från enhetens fjärrdator och rulla nedåt till System i det vänstra navigeringsfältet.

 3. Bläddra nedåt och klicka på Lek med och ändra det till URL Launcher alternativ.
  bild

 4. När URL Launcher är inställd trycker du på Startsida från fjärrkontrollen.

 5. Navigera till Inställningar för URL-start och ange IP-adressen till den lokala värdservern och klicka på Klar.

  note note
  NOTE
  Tizen-spelaren bör kunna ansluta till HTTP-servern.
 6. AEM Screens Player installeras och startas automatiskt på din Samsung-enhet.

  note note
  NOTE
  Både Tizen-enheten och http servern ska kunna ansluta till varandra, d.v.s. servern ska kunna nås till Tizen-spelaren.
IMPORTANT
Detta avsnitt gäller Adobe Experience Manager (AEM) 6.5.5 till AEM 6.5.7
Det finns vissa webbläsarmotorer som inte är kompatibla med SameSite=None attribut som används i inloggningstoken som utfärdas av AEM 6.5.5 till AEM 6.5.7. Vanligtvis kan du lösa problemet genom att uppgradera webbläsaren till den senaste tillgängliga versionen. Ibland är det inte möjligt att göra sådana uppgraderingar, till exempel med smarta skärmar, digitalboxar eller andra enheter med inbäddade webbläsarmotorer.

Följ stegen nedan för att undanta dessa inkompatibla klienter när du använder SameSite=None:

 1. Uppgradera till Adobe Experience Manager (AEM) Service Pack 6.5.7.

 2. När AEM startat om går du till /system/console/configMgr och söka efter Autentiseringshanterare för Adobe Granite-token. Ange värdet för SameSite värde till Ingen.

 3. Du bör se ett nytt alternativ User agents to be exempted from samesite attribute. Fyll i det här alternativet med en regex som motsvarar användaragenten som är inkompatibel med SameSite=None -attribut.

  note note
  NOTE
  Se SameSite=None: Kända inkompatibla klienter för mer information. För Tizen-spelaren använder du regex: (.*)Tizen(.*).
 4. Registrera Tizen-spelaren mot din AEM 6.5.5 och senare och registrera och visa innehåll normalt.

Fjärrprovisionera Tizen-spelaren remote-provisioning

Genom att fjärrdistribuera Tizen-spelaren kan du utan ansträngning driftsätta hundratals och tusentals Samsung Tizen-skärmar. Det undviker manuella försök att konfigurera varje spelare med server-URL och bulkregistreringskod, eller andra parametrar. Och om det finns AEM Screens as a Cloud Service, för att konfigurera molnläge och molntoken.

Med den här funktionen kan du fjärrkonfigurera Tizen-spelaren och även uppdatera dessa konfigurationer centralt, om det behövs. Allt du behöver är HTTP server som används som värd för Tizen-programmet (wgt and xml file) och en textredigerare för att spara config.json med lämpliga parametrar.

Kontrollera att du har konfigurerat URL-startadressen på Tizen-enheten. Klicka på knappen Hem > Inställningar för URL-start.
HTTP server som är värd för Tizen-programmet, montera filen config.json på samma plats som wgt -fil. Filnamnet måste vara config.json.
Tizen-spelaren installeras och vid start (och varje omstart) kontrolleras och används inställningarna i config.json -fil.

Exempel på JSON-princip example-json

{
 "server": "http://your-aem-instance.com:4502",
 "registrationKey": "AdobeRocks!!",
 "enableAdminUI": true,
 "enableOSD": true,
 "enableActivityUI": true
}

Policyattribut och syfte policy-attributes

I följande tabell sammanfattas profilerna med deras funktioner.

NOTE
Spelarens Admin UI-principkonfigurationer används strikt och åsidosätts inte manuellt. Om du vill tillåta manuell spelarkonfiguration för en viss princip ska du inte ange principen i principkonfigurationen.
Om du till exempel vill tillåta manuell konfiguration för omstartsschema ska du inte ange nyckeln rebootSchedule i principkonfigurationen. Principkonfigurationer läses upp varje gång spelaren läses in igen.
Principnamn
Syfte
server
URL:en till Adobe Experience Manager-servern (AEM).
registrationKey
Används för massregistrering av enheter med hjälp av i förväg delad nyckel.
upplösning
Enhetens upplösning.
rebootSchedule
Schemat för att starta om spelaren.
enableAdminUI
Aktivera administratörsgränssnittet för att konfigurera enheten på platsen. Anges till false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableOSD
Aktivera kanalväljarens användargränssnitt så att användare kan växla kanaler på enheten. Överväg att ställa in på false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableActivityUI
Aktivera så att du kan visa förloppet för aktiviteter som hämtning och synkronisering. Aktivera för felsökning och inaktivera när den är helt konfigurerad och i produktion.
cloudMode
Ange true om du vill att Tizen-spelaren ska ansluta till skärmar as a Cloud Service. Ange som false om du vill ansluta till AMS eller AEM.
cloudToken
Registreringstoken för registrering mot skärmar as a Cloud Service.

Registrera den tizen-enheten på Samsung Remote Management Service (RMS) enroll-tizen-device-rms

Följ stegen nedan för att registrera Tizen-enheten till Samsung Remote Management Service (RMS) och fjärrkonfigurera URL-startprogrammet:

NOTE
Kontrollera nätverksinställningarna och övervakaren.
 1. Navigera till Meny -> Nätverk -> Inställningar för servernätverk och tryck Retur.

 2. Navigera till serveradressen och skriv in MagicInfo URL-åtkomsten och tryck på Klar.

 3. Konfigurera TLS, om det behövs. Navigera till porten och klicka på portnumret från servern och klicka på Spara.

 4. Navigera till Enhet och leta efter den enhet som du har konfigurerat. När en enhet hittas klickar du i kryssrutan och klickar sedan på Godkänn.

  bild

 5. Fyll i nödvändig information och klicka på en enhetsgrupp. Klicka OK.

  bild

 6. När enheten har godkänts visas den i enhetslistan. Klicka Information i enhetens ruta enligt följande.

  bild

 7. Dialogrutan för enhetsinformation visas. Klicka på Enhetsinfo och klicka Redigera.

  bild

 8. Redigera enhetsalternativen och klicka på Inställningar -fliken. Navigera till URL Launcher och ange webbadress som är värd för widgeten och SSSP config file så att du kan installera en SSSP som i bilden nedan.

  bild

 9. Klicka Spara.

Använda fjärrkontrollen till skärmar using-remote-control

AEM Screens tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner. Läs mer om den här funktionen här: Fjärrkontroll för skärmar

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053