Experience Manager uppdatera definitioner av utgivningsfordon update-release-vehicle-definitions

Det här dokumentet innehåller information om de olika typerna av Adobe Experience Manager releaser, inklusive fullständiga releaser, funktionspaket och servicepaket som Adobe levererar till sina kunder.

NOTE
För lanseringsschema för Experience Manager uppdateringsversioner, se Experience Manager uppdateringsreleaser färdplan

Fullversion full-release

Objekt
Beskrivning
Definition
 • Schemalagd release
 • Stöder uppgraderingssökvägar för specifika versioner som definieras i versionsinformationen
Namngivning
 • Versionsnummer för större releaser ökar baserat på formeln X+1.Y.Z.
 • Versionsnummer för mindre releaser ökar baserat på formeln X.Y+1.Z

Där X är det primära versionsnumret, är Y det sekundära versionsnumret och Z korrigeringsnumret.

Inkluderingar
 • Nya funktioner
 • Förbättringar
 • Felkorrigeringar
Dokumentation
 • Versionsinformation finns på dokumentationsportalen
 • Dokumentation om funktioner, förbättringar och felkorrigeringar finns på dokumentationsportalen
Cadence
Årsvis
Tillgänglighet och installation
 • Levereras som ett fristående installationsprogram
 • Finns på licenswebbplatsen och Managed Services
 • Licenswebbplatsen kan kräva migrering av innehållsdatabas
Testnivå
Fullt validerad av kvalitetskontrollen

Service Pack service-pack

Objekt
Beskrivning
Definition
 • Schemalagd release
 • Det går inte att återställa
Namngivning
 • Patch release number is a single digit number
 • Efter installationen ökar korrigeringssiffran för det installerade versionsnumret baserat på formeln X.Y.Z.SPx

Där X är det primära versionsnumret, är Y det sekundära versionsnumret och Z korrigeringsnumret. x är service pack-numret.

Inkluderingar
 • Nya funktioner
 • Förbättringar
 • Felkorrigeringar
 • Funktionspaket för gemensamma intressen (om sådana finns)
Dokumentation
 • Versionsinformation finns på dokumentationsportalen
 • Dokumentation om funktioner, förbättringar, felkorrigeringar på dokumentationsportalen
Cadence
Kvartalsvis
Tillgänglighet och installation
 • Levereras som ett paket
 • Finns för distribution av programvara
 • Kräver befintlig funktionell installation
Testnivå
 • Alla korrigeringar QA har validerats
 • Total paketsäkerhet med automatiserade körningar

Kumulativt korrigeringspaket cumulative-fix-pack-aem

Objekt
Beskrivning
Definition
 • Enstaka leveransmodell för frisläppningsfixar
 • Aggregator-innehållspaket som innehåller innehållspaket för enskilda komponenter
 • Bestruket finpapper är en överrullning av snabbkorrigeringar och inga förbättringar ingår i den.
Namngivning
X.Y.Z.CFPx
Där X är det primära versionsnumret, är Y det sekundära versionsnumret och Z korrigeringsnumret. x är det kumulativa Service Pack-numret.
Inkluderingar
CFP är ett kumulativt korrigeringspaket som innehåller korrigeringar av alla komponenter under angivna datum. Om en kund till exempel tillämpar CFP3, blir CFP3 = CFP1 + CFP2.
Dokumentation
Versionsinformation finns på dokumentationsportalen
Cadence
Kvartalsvis
Tillgänglighet och installation
 • Levereras som ett paket
 • Finns för distribution av programvara
 • Beroende på det senaste Service Pack-versionen
 • Den gemensamma fiskeripolitiken är självberoende. Kunderna behöver inte bekymra sig om att hitta/lösa beroenden. CFP bör installeras på senaste lanserade Service Pack.
 • CFP kan installeras som ett enda paket, vilket förbättrar kundupplevelsen.
Testnivå
QA validerat på integreringsnivå och regressionstestning

Övertäckning overlay

Objekt
Detaljer
Namngivning
overlay-<ticket id="">
Inkluderingar
Felkorrigering för en JS- eller JSP-fil
Dokumentation
Ingen
Cadence
Vid behov
Tillgänglighet och installation
 • Levereras som paket av Experience Manager Kundtjänst
 • Ingår inte nödvändigtvis i Service Pack eller fullständiga versioner
Testnivå
Validerad av Kundtjänst

Funktionspaket feature-pack

Objekt
Detaljer
Definition
 • Funktionspaket är tilläggsfunktioner och levereras via Service Pack. Om en Experience Manager Adobe kommer inte att leverera något funktionspaket till den nya versionen.
 • FP:er innehåller produktförbättringar som planeras för en senare produktrelease, men levereras tidigt baserat på beslut av Adobe’s Produkthantering.
 • Funktionerna sammanfogas alltid med nästa större release och porteras sedan till Experience Manager version som kunden behöver
 • Funktionspaket för gemensamt intresse och GA sammanfogas i nästa servicepaket
Namngivning
cq-<Release Version>-featurepack-<feature pack ID>-<feature pack version>
Inkluderingar
 • Nya funktioner
 • Förbättringar
 • Felkorrigeringar (stegvisa produktuppdateringar)
Dokumentation
Dokumentation finns på adobe.com.
Cadence
Varierar med produktområdet
Tillgänglighet och installation
 • Levereras via servicepaket
 • Finns för distribution av programvara. Kunderna accepterar Adobe’s Villkor genom distribution av programvara.
Testnivå
Funktionspaket för allmän tillgänglighet är QA-validerade.
 • 1: Ek-korrigeringar levereras inte som enskilda snabbkorrigeringar. De ingår dock i den följande snabbkorrigeringen Cumulative Oak. Om det behövs kan en diagnostisk version av den senaste offertförfrågan göras tillgänglig. Förutsättningen är att kunden har den senaste COFP som körs. Diagnostiska byggen ger bara samma kvalitetssäkring som en snabbkorrigering. Därför ger de inte lika mycket kvalitetssäkring som ett kumulativt korrigeringspaket, Service Pack eller produktrelease. Den slutliga lösningen levereras med nästa gemensamma fiskeripolitik.
recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12