Adobe Experience Manager releaser och uppdateringar aem-releases-and-updates

Experience Manager nya releaser

Adobe Experience Manager släpper kontinuerliga uppdateringar med funktioner, förbättringar och felkorrigeringar för Cloud Services, Adobe Managed Services och lokalservice.

I den här artikeln listas den senaste versionen för varje versionskategori och du uppmanas att läsa dokumentationen för dessa versioner.

Experience Manager som Cloud Service aem-as-cloud-service

Experience Manager som Cloud Service avser vanligtvis en månatlig lanseringsgräns för nya funktioner.

Se Aktuell versionsinformation för Experience Manager som Cloud Service om du vill ha information om den aktuella/senaste versionen. Därifrån kan du även navigera till information om tidigare versioner (ordnade kronologiskt).

Experience Manager lokal och Managed Services aem-on-prem-managed-services

För Managed Services och lokalt installerade erbjudanden listas den senaste versionen av Cumulative Fix Pack, den senaste versionen av Service Pack samt huvudversionen och du uppmanas att läsa dokumentationen för dessa versioner. Adobe rekommenderar att du granskar och använder det senaste Service Pack-paketet följt av det senaste kumulativa korrigeringspaketet för Experience Manager version för att hålla driftsättningen stabil, säker och aktuell.

Experience Manager 6.5 aem-65

Experience Manager 6.5 produktuppdateringar levereras via kvartalsvisa servicepaket. Det gäller nya funktioner, förbättringar och felkorrigeringar.

Se Experience Manager 6.5 Senaste funktionspaket om du vill ha information om den aktuella/senaste versionen. Därifrån kan du även navigera till information om tidigare versioner (ordnade kronologiskt).

recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12