AEM Forms med JSON Schema och data

Självstudiekurs med flera delar för att vägleda dig genom stegen som ingår i att skapa ett adaptivt formulär med JSON-schema och fråga om skickade data.

Om du vill följa den här självstudiekursen rekommenderar vi att du har följande installerat

  • AEM 6.3 eller senare med lämpligt formulärtilläggspaket

  • MySQL 8-databas

  • MySQL 8 Workbench

Vi rekommenderar även att du har viss erfarenhet av AEM och AEM Forms. Du bör också känna till hur du installerar MySQL DB och MySQL workbench

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e