Skapa Swagger-fil

Beskriv Salesforce REST API med OPEN API 2.0-specifikation

Swagger-filen som kan hämtas är finns här

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69