Forms CS och Microsoft Power Automate

Anropa era kraftfulla automatiserade flöden med inlämning av adaptiva blanketter. I följande video visas de steg som krävs för att konfigurera och integrera Forms CS med Microsoft Power Automate.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69