Konfigurera rotpanel

Lägg till underordnade paneler i rotpanelen och konfigurera layouten för de underordnade panelerna.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69