Använda Adobe Cloud Manager - Program

Cloud Manager Program representerar uppsättningar AEM miljöer som stöder logiska uppsättningar av affärsinitiativ, som vanligtvis motsvarar ett köpt serviceavtal (SLA). Ett program kan t.ex. representera de AEM resurserna för att stödja de globala offentliga webbplatserna, medan ett annat program representerar en intern central DAM.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69