[Integrering]{class="badge positive"}

Mappa metadata

[AEM Assets Essentials]{class="badge informative"}

Lär dig hur du konfigurerar metadatamappning mellan Workfront-fält och Assets Essentials-egenskaper samt hur du konfigurerar Assets Essentials för att visa mappade värden.

recommendation-more-help
4bec95c6-38c5-419f-a58a-02201ddcb55f