Experience Manager Guides släpper information aem-guides-releases-roadmap

Adobe Experience Manager Guides innehåller nya funktioner, förbättringar av befintliga funktioner och felkorrigeringar för användare som använder Cloud Service och erbjudanden på plats (eller Managed Services) för produkten. I den här artikeln listas kommande versioner för Experience Manager Guides.

NOTE
Datumen nedan och uppdateringarna av färdplanen i den här artikeln är endast tillgängliga för information och kan ändras när som helst.

Experience Manager Guides som Cloud Service (2024 års kalender) aem-guides-roadmap-cs

Utgåvorna för Experience Manager Guides as a Cloud Service planeras enligt följande: | Frigör |Händelse |Schema |Nyheter | Uppgraderingsinstruktioner | Åtgärdade problem |Status| |—|—|—|—|—|—|—|—| |Adobe Experience Manager Guides 2024.2.0|Automatisk uppdatering|6 mars 2024|Här|Här|Här|Uppdaterat| |Adobe Experience Manager Guides 2024.4.0|Automatisk uppdatering|26 april 2024|Här|Här|Här|Uppdaterat| |Adobe Experience Manager Guides 2024.6.0|Automatisk uppdatering|10-12 juni 2024|Här|Här|Här|Uppdaterat| |Adobe Experience Manager Guides 2024.9.0|Automatisk uppdatering|2-04 september 2024|||Mål|

Experience Manager Guides Lokalt och Managed Services (2024 års kalender) aem-guides-roadmap-on-prem

Produktuppdateringar i form av nya funktioner, förbättringar och felkorrigeringar för Adobe Experience Manager Guides på plats och Managed Services är följande: | Frigör |Händelse |Schema |Nyheter | Uppgraderingsinstruktioner | Status| |—|—|—|—|—|—|—| |Adobe Experience Manager Guides 4.4.0|Version|29 januari 2024|Här|Här|Utsläppt| |Adobe Experience Manager Guides 4.6.0|Version|26-30 augusti 2024|||Mål|

recommendation-more-help
11125c99-e1a1-4369-b5d7-fb3098b9b178