Exportera till CSV export-to-csv

Skapa CSV-rapport Med kan du exportera information om sidorna till en CSV-fil på det lokala systemet.

 • Den hämtade filen anropas export.csv
 • Innehållet beror på de egenskaper du väljer.
 • Du kan definiera banan tillsammans med exportens djup.
NOTE
Hämtningsfunktionen och standarddestinationen för webbläsaren används.

The Skapa CSV-export kan du välja:

 • Egenskaper att exportera

  • Metadata

   • Namn
   • Ändrad
   • Publicerad
   • Mall
   • Arbetsflöde
  • Översättning

   • Översatt
  • Analyser

   • Sidvyer
   • Unika besökare
   • Tid på sidan
 • Djup

  • Överordnad sökväg
  • Endast direktunderordnade
  • Ytterligare nivåer av barn
  • Nivåer

Resultatet export.csv filen kan öppnas i Excel eller något annat kompatibelt program.

Så här skapar du en CSV-export:

 1. Öppna Webbplatser navigera till önskad plats om det behövs.

  • Alternativet Skapa CSV-rapport är tillgängligt när du bläddrar i Sites-konsolen (i listvyn)

  • Det är ett alternativ i Skapa nedrullningsbar meny:

   Alternativet Skapa CSV

 2. I verktygsfältet väljer du Skapa och sedan CSV-rapport för att öppna guiden:

  CSV-exportalternativ

 3. Välj de egenskaper som ska exporteras.

 4. Välj Skapa.
  Resultat av CSV-export i Excel

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab