Hur hantering av flera webbplatser för riktat innehåll är strukturerad how-multisite-management-for-targeted-content-is-structured

I följande diagram visas hur stöd för flera webbplatser för riktat innehåll är strukturerat.

Områden visas under /content/campaign/<brand> och som standard har varje varumärke ett originalområde som skapas automatiskt. Varje område innehåller egna aktiviteter, upplevelser och erbjudanden.

Struktur för flera webbplatser

Om du vill söka efter riktat innehåll kan sidorna eller platserna mappas till ett område. Om inget område är konfigurerat återgår AEM till huvudområdet för det specifika varumärket.

Följande diagram är ett exempel på hur logiken fungerar för tre platser, som kallas site1, site2 och site3.

Struktur för flera webbplatser

  • site1 söker upp myarea1 för brand1 och other area2 för brand2 baserat på områdesmappning.
  • site2 söker upp myarea1 för brand1 och master area för brand2 eftersom endast områdesmappningen för brand1 har definierats.
  • site3 söker upp huvudområdet för brand1 och brand2 eftersom ingen annan områdesmappning har definierats alls för den här webbplatsen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab