Analyserar strukturen för innehållsfragment analyzing-content-fragments-structure

Innehållsfragment är utformade för Headless-leverans med GraphQL. Det innebär att de kan ha en struktur med flera lager.

I Experience Manager (AEM) finns flera metoder för att visa och analysera fragmentstrukturen.

Referenser references

Strukturen med flera lager byggs upp med hjälp av referenser:

Strukturträd structure-tree

Öppna Strukturträd i redigeringsverktygsfältet för att visa den hierarkiska strukturen för innehållsfragmentet och dess referenser. Använd länkikonen för att öppna referenser.

Till exempel:

Content Fragment Editor - strukturträd

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab