Vanliga frågor och svar om skärmar screens-cloud-faqs

I följande avsnitt finns svar på vanliga frågor och svar (FAQ) om as a Cloud Service skärmprojekt.

Vad ska jag göra om AEM Screens Player som pekar på Skärmar as a Cloud Service inte väljer något anpassat klipp i formatet /etc.clientlibs/xxx/clientlibs/clientlib-site.lc-813643788974b0f89d686d9591526d63-lc.min.css?

AEM as a Cloud Service ändrar de långa cachenycklarna för varje distribution. AEM Screens genererar offline-cacheminnen när innehållet ändras, i stället för när Cloud Manager kör distributionen. De här långa cachenycklarna i manifesten är ogiltiga, så spelaren kan inte hämta klientlibs.

Använda longCacheKey="none" i clientlib mappen tar bort de långa cachenycklarna helt för klientlibs.

Vad ska jag göra om offlinemanifestet inte innehåller alla resurser som det är tänkt? offline-manifest

Offlinecache genereras med bulk-offline-update-screens-service tjänstanvändare. Vissa banor som inte är tillgängliga av bulk-offline-update-screens-service, vilket leder till att innehåll saknas i offlinematerial.

I koden, det vill säga, ui.config or ui.apps, skapa en OSGi-konfiguration i konfigurationsmappen med följande innehåll och ge filnamnet namnet som org.apache.sling.jcr.repoinit.RepositoryInitializer-serviceusersandacls-content.config

scripts=[
    "
    set principal ACL for bulk-offline-update-screens-service
        allow jcr:read on /content/mysite
        allow jcr:read on /apps/my-resources
    end
    "]

Vilka bildformat rekommenderas för smidig återgivning av bilder i en as a Cloud Service AEM Screens-kanal? screens-cloud-image-format

Adobe rekommenderar att du använder bilder i formatet .png och .jpeg i en as a Cloud Service AEM Screens-kanal för bästa digitala signeringsupplevelse.
Bilderna i formatet *.tif (Tagg Image File-format) stöds inte i AEM Screens as a Cloud Service. Om en kanal har det här bildformatet återges inte bilden på spelarsidan.

Vad ska jag göra om en kanal i utvecklarläget (online) inte återges i AEM Screens Player? screens-cloud-online-channel-blank-iframe

Adobe rekommenderar att du använder AEM Screens cachningsfunktioner. Om du måste köra din kanal i utvecklarläge och AEM Screens Player visas på en tom skärm kontrollerar du utvecklarverktygen i Player och letar efter X-Frame-Options eller frame-ancestors fel. Upplösningen är att konfigurera Dispatcher så att innehåll som körs i iFrames tillåts. Vanligtvis fungerar följande konfiguration:

Header set Content-Security-Policy "frame-ancestors 'self' file: localhost:*;"

Hur används registreringskodsgränsen?

Det bästa sättet är att begränsa användningen av registreringskoden. Om en registreringskod har komprometterats men har en gräns på 100 registreringar kan angriparen bara registrera upp till det numret, men inte fler. Du kan alltid uppdatera användningsgränsen när registreringskoden har skapats och vissa av kundens spelare har redan registrerats. Om kunden observerar onormal registreringsaktivitet för en viss registreringskod kan de sänka gränsen i realtid medan de undersöker saken. De kan öka antalet tillbaka om det var ett falskt larm, utan att de redan registrerade spelarna påverkas.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab