Första gången du loggar in på skärmar as a Cloud Service first-time-login-screens-cloud

Onboarding-processen onboarding-process

När avtalet har undertecknats startar Adobe Managed Services (AMS) kundintroduktionen. När AMS etablerar AMS-instansen efter avtalet installeras AMS-screens-Cloud Feature Pack under provisioneringsfasen. Med funktionspaketet kan leverantören av skärmtjänster ansluta till AMS-instansen eller leverantören av skärminnehåll.

Lägga till användare i Adobe Admin Console admin-console

När du har fått ett organisations-ID för Adobe Identity Management System (IMS) kan du nu komma åt Adobe Admin Console. Se Adobe Admin Console om du vill veta mer om hur du lägger till användare i Admin Console.

NOTE
Användarna har tillgång till AEM Cloud Service produktprofil så att de kan logga in på AEM med Adobe ID eller Federated ID.

What's Next whats-next

Nu när du har fått ett IMS-organisations-ID och lagts till som användare i Adobe Admin Console kan du nu lägga till skärmar som tillägg till ett nytt program eller till ett befintligt program i Cloud Manager.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab