Skapa och hantera ett projekt på skärmar as a Cloud Service creating-project-screens-cloud

Det första steget i implementeringen av ett nytt projekt på skärmar-as a Cloud Service är att skapa ett projekt.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du skapar ett AEM Screens-projekt i Screens Content Provider. När du har läst bör du kunna skapa ditt AEM Screens-projekt utifrån dess omfattning.

Skapa ett nytt projekt create-new-project

Följ stegen nedan för att skapa ett projekt på skärmar as a Cloud Service:

 1. Navigera till Screens Content Provider.

  note note
  NOTE
  Se Använda leverantör av skärminnehåll om du vill veta hur du får åtkomst till Screens Content Provider för att skapa ditt projekt.
 2. Klicka på i åtgärdsfältets övre högra hörn Skapa skärmsprojekt.

  create-screens-project1

 3. Ange Titel av projektet i Skapa skärmsprojekt -dialogrutan. Till exempel: FirstDigitalExperience.

  create-screens-project2

  note note
  NOTE
  The Namn fältet fylls i automatiskt i Skapa skärmsprojekt baserat på den titel du väljer.
 4. Klicka Spara. Du ser ditt skärpeprojekt, som FirstDigitalExperience i Screens Content Provider. Du kan även se projektet i Skärminnehållsleverantören, med två mappar med namnet Platser och Kanaler.

  create-screens-project3

  Nu när du har skapat ett AEM Screens-projekt kan du börja lägga till kanaler och platser i ditt projekt.

Ta bort ett befintligt projekt deleting-project

Befintliga projekt på as a Cloud Service Skärmar kan tas bort.

 1. Navigera till Screens Content Provider.

 2. Markera det projekt som du vill ta bort.

 3. Klicka på i åtgärdsfältet Ta bort.

  create-project5

 4. Klicka Ta bort för att bekräfta borttagningen av projektet.

  note note
  NOTE
  Du kan markera flera projekt och därför ta bort flera projekt i ett enda steg.

What's Next whats-next

Nu när du har skapat ett AEM Screens-projekt kan du skapa en kanal och lägga till innehåll i kanalerna. Se Skapa och hantera en kanal så att ni kan lära er hur ni skapar och hanterar innehåll i kanaler.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab