Screens Notification Service notification-service

Introduktion introduction

Ökning

Med AEM Screens Notifications Service kan administratörer få en rapport med en lista över alla AEM Screens-spelare som inte pingade för en konfigurerbar tidsperiod i ett e-postmeddelande.

Konfigurera

På AEM Screens Cloud kan kunder begära en rapport om status för enhetsinaktivitet genom att skapa en supportanmälan med följande information:

  • Kundnamn
  • IMS OrgID
  • Schemaläggningsfrekvens: Ange en tid eller frekvens i timmar (till exempel 1) som den här övervakaren ska skicka e-post med.
  • Ping-timeout: Anger intervallet i minuter efter vilket en enhet inte kan nås.
  • E-post-ID: E-post-ID dit rapporten ska skickas
NOTE
I e-postmeddelanden rapporteras spelaren endast om enheten som inte har pingat för den angivna pingtidsgränsen när e-postmeddelandet genereras.

Exempel på användningsfall

Om du ställer in rapporttiden till 5 och pingtidsgränsen till 1 timme, kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar inaktivitet på enheten om din Screens-enhet inte växlar mellan 04.00 och 17.00.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab