Skapa videoåtergivningar på skärmar as a Cloud Service creating-screens-video-renditions

Introduktion introduction

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar videoåtergivningar som används i skärmspelare.

IMPORTANT
Stegen som markeras i det här avsnittet måste konfigureras om du tänker använda videoklipp i skärmkanaler.

Steg för att skapa videoåtergivningar på skärmar as a Cloud Service steps-creating-screens-video-renditions

Följ stegen nedan för att skapa videoåtergivningar på skärmar som är as a Cloud Service från leverantörer av skärminnehåll:

 1. Navigera till kanalen i Screens Content Provider.

  note note
  NOTE
  Se Använda leverantör av skärminnehåll för mer information.
 2. Klicka på avsnittet Verktyg i det vänstra navigeringsfältet och klicka på Resurser och sedan klicka Bearbetar profiler.

  Klicka på Bearbeta profiler

 3. Klicka Skapa för att skapa en bearbetningsprofil.

  Klicka på Skapa

 4. Ange Namn, till exempel SkärmarBearbetningsprofil.

  Dialogrutan Bearbetar profil med fältet Namn markerat.

 5. Navigera till Video så att du kan lägga till en videokodning och sedan klicka på Lägg till ny.

  Dialogrutan Bearbetar profil med knappen Lägg till ny markerad.

 6. Ange Kodningsnamn till exempel screens-fullhd och Bithastighet as 2500.

  Bearbetar profildialogrutan med knappen Spara markerad.

  note important
  IMPORTANT
  Använd kodningsnamnet som börjar med "screens-". Endast dessa videoåtergivningar anses spela upp videoupplevelsen på skärmar as a Cloud Service. Ange den bithastighet som fungerar för videoklipp (2 500 kbit/s för video med upplösningen 720 pixlar och 5 000 kbit/s för video med upplösningen 1 080 pixlar).
  note note
  NOTE
  Du kan lägga till flera videoåtergivningar med olika bredd/höjd/bithastighet för att arbeta med videoklipp. Alla skärmar hämtas återgivningarna av skärmenheterna, även om enheten bara spelar upp videoåtergivning.
 7. Klicka Spara.

 8. Markera bearbetningsprofilen och klicka på Använd profil för mappar.

  Använd profil i mapp

 9. Markera de mappar där skärmar-videor finns och klicka på Använd.

  Klicka på Använd

  note note
  NOTE
  • Du kan skapa flera Bearbeta-profiler och använda dem för motsvarande mappar, så att videofilmerna i dessa mappar får de specifika videoåtergivningarna.
  • När du överför videoklipp till den mapp där en bearbetningsprofil används, bearbetas videoklipp. Konfigurerade återgivningar skapas, som används av skärmenheter för att spela upp videoklipp.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab