Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.08.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2023.08.0.

Best Practices Analyzer bpa-release

Releasedatum release-date-bpa

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.44 är 24 augusti 2023.

Felkorrigeringar bug-fixes-bpa

  • Det gick inte att hämta BPA-fynd. Den här har åtgärdats.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab