Versionsinformation om migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.07.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2023.07.0.

Best Practices Analyzer bpa-release

Releasedatum release-date-bpa

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.42 är 6 juli 2023.

Nyheter what-is-new-bpa

 • I den här versionen av Best Practices Analyzer har flera metodmönster lagts till. Bland dessa finns:

  • Identifiera konfiguration av minsta underhållsaktivitet
  • Identifiera långvariga/tunga frågor
  • Identifiera ett stort antal författararbetsflöden i körnings- eller inkörningstillstånd
  • Identifierar konfigurationen för SLing-jobb för OSGI Apache
  • Identifiera anpassade Guava-caches

Felkorrigeringar bug-fixes-bpa

 • BPA har förbättrats för att förhindra fel vid generering av minnesrapporter för rapporter med ett stort antal resultat.
 • BPA har förbättrats för att upptäcka escape-tecken i sökvägar för att förhindra misslyckade innehållsöverföringar när innehåll migreras till AEM as a Cloud Service.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab