Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.1.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.1.0.

Verktyget Innehållsöverföring ctt-release

Releasedatum release-date-ctt

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.7.18 är 18 januari 2022.

Nyheter what-is-new-ctt

  • Växla som lagts till i extraheringsfasen i verktyget Innehållsöverföring så att användarna kan inaktivera pre-copy under extraktion. För optimala extraheringshastigheter bör förkopiering under extraheringen inaktiveras för små migreringsuppsättningar eller om bara ett fåtal bloggar har lagts till sedan den senaste extraheringen.

Felkorrigeringar bug-fixes-ctt

  • Standardkonfigurationer har uppdaterats för att minska tidsgränsen för körning under extraheringen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab