Versionsinformation för Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2021.1.0 release-notes

På den här sidan finns versionsinformation för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.1.0.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.1.0 är 14 januari 2021.

Cloud Manager cloud-manager

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Assets Production-instansen kan vid olika tillfällen visa Brand Portal-statusen på miljöinformationssidan som Väntande utan att tillåta användaren att vidta några åtgärder.

  • När ett viloläge utlöstes från Cloud Manager visades ibland ett felmeddelande även när viloläget startades.

  • Sällsynta fall av fel som uppstått när miljön skapades eller togs bort har åtgärdats.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab