Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.9.0 release-notes

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.9.0.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.9.0 är 3 september 2020.

Nyheter whats-new-cloud-manager

  • Innehållsgranskning har omdöpts till Experience Audit.
  • Byggprocessen har delats upp i tre separata Maven-kommandon.
  • Om Git-databasen inte kan klonas görs ett nytt försök upp till tre gånger.

Felkorrigeringar bug-fixes-cm

  • Fliken Innehållsgranskning visade felaktigt bas-URL:en med författardomänen i stället för publiceringsdomänen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab