Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.7.0 release-notes

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.7.0.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.7.0 är 9 juli 2020.

Nyheter whats-new-cloud-manager

 • Miljösidan har gjorts om.

 • Vilolägen miljöer har nu en diskret status i Cloud Manager när de är i viloläge.

 • Antalet miljövariabler per miljö har ökat till 200.

 • Molnhanterarens pipelines har nu stöd för kundspecifika variabler och hemligheter.

  Mer information finns i Förloppsvariabler.

 • Stöd finns nu för autentiseringsbundna privata Maven-databaser.

 • Molnhanterarens byggbehållare har nu stöd för både Java 8 och Java 11.
  Mer information finns i Använda Java 11-stöd.

Felkorrigeringar bug-fixes-cm

 • Länken från Cloud Manager till Developer Console var felaktigt aktiv innan miljöerna skapades helt.

 • Länken till Developer Console direkt från Cloud Manager visar inte alternativet att avplacera/viloläge för sandlådeprogrammets miljö.

 • The Avbryt och Spara på redigeringssidan för icke-produktionsförlopp var inte alltid synliga.

 • Vissa fel i kodkvalitetsprocessen kan leda till att loggfilen inte genereras korrekt.

 • När du skapar ett program returnerar det föreslagna namnet ibland en dubblett av ett befintligt programnamn.

 • Vissa stora stegloggar för pipeline kunde inte hämtas konsekvent via användargränssnittet.

 • Valideringen av miljönamn innehöll ett fel av typen"off-one".

 • På miljösidan visas ibland segment för publicering och utskickning när det inte finns några.

Kända fel known-issues

 • På grund av en förändring i hur kodsatsen beräknas kan minimum versionen av Jacoco-pluginprogrammet är nu 0.7.5.201505241946 (släppt i maj 2015). Kunder som uttryckligen hänvisar till en äldre version får ett felmeddelande i kodkvalitetsprocessen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab